นักนิติวิทย์ ยธ. กลุ่มงานเคมี ติดโควิดอีก 1 ราย ปิดห้องปฏิบัติการ 3 วัน

นักนิติวิทย์ ยธ. กลุ่มงานเคมี ติดโควิดอีก 1 ราย ปิดห้องปฏิบัติการ 3 วัน
มติชน
24 พฤษภาคม 2564 ( 15:37 )
13
นักนิติวิทย์ ยธ. กลุ่มงานเคมี ติดโควิดอีก 1 ราย ปิดห้องปฏิบัติการ 3 วัน

เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ราย สถานพยาบาลได้ติดต่อเพื่อรับตัวเข้ารับการรักษา พร้อมเร่งทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ สำนักงานที่ทำการ

 

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ผศ.นพ.วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ราย เป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ ชั้น 16 และ 17 โดยสถานพยาบาลได้ติดต่อเพื่อรับตัวเข้ารักษาแล้ว

 

 

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อ ตรวจพบเชื้อโควิดในการตรวจติดตามครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ทราบผล 24 พฤษภาคม 2564 โดยมีการตรวจครั้งแรกวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ผลการตรวจเป็นลบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ติดเชื้อไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

 

 

ซึ่งล่าสุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เร่งดำเนินการฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งทำความสะอาดห้องที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดภายในกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

 

โดยทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องปิดห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางเคมี เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 โดยจะกลับมาเริ่มปฏิบัติงานอีกครั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังและกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

 

 

พร้อมทั้งสั่งกำชับให้มีการแจ้งไทม์ไลน์อย่างละเอียดแล้ว และในส่วนของมาตรการ Work From Home ได้สั่งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง