ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อพุ่ง 20 ราย เตรียมยกระดับมาตรการเข้มยิ่งขึ้น 25 ก.ค.-2 ส.ค.นี้

ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อพุ่ง 20 ราย เตรียมยกระดับมาตรการเข้มยิ่งขึ้น 25 ก.ค.-2 ส.ค.นี้
มติชน
22 กรกฎาคม 2564 ( 23:22 )
8
ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อพุ่ง 20 ราย เตรียมยกระดับมาตรการเข้มยิ่งขึ้น 25 ก.ค.-2 ส.ค.นี้

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00น. นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 43/2564 ว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต วันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดภูเก็ตรวม 20 คน แยกเป็น ในภูเก็ต 18 คน และจากภูเก็ตแซนด์บอกซ์ 2 คน

 

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติว่า ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 จังหวัดภูเก็ต มีการยกระดับมาตรการเดินทางของทุกคนที่จะเข้าภูเก็ตจาก 76 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและรวมคนภูเก็ต คือ ต้องแสดงหลักฐานผลการฉีดวัคซีนครบโดส และแสดงผลการตรวจหาเชื้อวิธีสวอป หรือ RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test ทั้งสองอย่าง ในการบังคับใช้หลักเกณฑ์เดิม ผลตรวจต้องเป็นลบมาไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง เช่น ผู้ที่ยังไม่มีวัคซีน ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี แต่เกินกว่า 6 ปี สามารถแสดงผลเฉพาะสวอปได้เพราะยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

 

 

ข้อยกเว้นบางประการ เช่น รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัยที่ต้องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามาได้ รถขนส่งยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต้องมีหนังสือรับรองการขนส่งสินค้า เป็นต้น และ ผู้ที่นัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ต้องแสดงใบนัดหมายและต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย จึงเข้ามาได้

 

 

 

ขอเน้นย้ำให้ประชาชนได้เตรียมตัวที่จะเข้ามา จะเริ่มใช้มาตรการในวันที่ 25 ก.ค.-2 ส.ค.64 การยกระดับให้เข้มข้น เนื่องจาก ตอนนี้การติดเชื้อทั่วประเทศมีปริมาณที่สูงมาก ทางจังหวัดมีการรายงานติดเชื้อรายใหม่ 20 ราย จะต้องให้ความสำคัญการตรวจคนเข้ามาให้เข้มข้น เมื่อเว้นช่องว่างในการปฏิบัติยังมี เช่น การแสดงหลักฐานว่าเป็นคนภูเก็ตก็สามารถเข้าได้ เป็นต้น บางทีไม่สามารถตรวจสอบต้นทางจริงๆของคนเหล่านั้น

 

 

มาตรการการยกระดับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 9 วันโดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการ ควบคุมและลดการติดเชื้อภายในจังหวัดภูเก็ต ให้ลดลง ดังนั้นขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

“สิ่งที่กังวลคือเชื้อจากภายนอกที่ เข้ามาในพื้นที่ แม้จะสร้างความไม่สะดวกกับชาวภูเก็ตบ้างแต่ระยะเวลาที่บังคับรวม 9 วัน เท่านั้น ถ้าผ่านพ้นช่วงนี้อาจควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นลดปริมาณการติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ต และ โรงเรียนเสนอให้เลื่อนการเปิดโรงเรียนโดยจะเปิดเรียนในวันที่ 2 สิงหาคม นี้ ส่วน ผู้ที่มีความจำเป็นในการเดินทาง ทางอากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตต้องแสดงตั๋วโดยสารของวันที่เดินทาง และมีผลสวอป”

 

 

ถ้ามีการควบคุมโรคโควิด-19 แล้วยังมีผู้ติดเชื้อถึง 90 รายในสัปดาห์ อาจจะมีผลกระทบกับ ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ แน่นอน และ มาตรการการปรับกิจกรรมจะชัดเจนกว่านี้” นายปิยพงศ์ กล่าว และว่า โดยข้อมูลนักท่องเที่ยว ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ เดินทางเข้ามา ตั้งแต่ 1-22 ก.ค.64 จำนวน 9,358 คน บินกลับไปประมาณ 3,000คน ยังคงอยู่ ประมาณ 6,000คน

 

 

โครงการ ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ส่งผลดี คือ เศรษฐกิจเริ่มมีการเคลื่อนไหว มีการประเมินว่า มีการใช้จ่ายคนละ 4,000บาท ต่อวัน มีเงินหมุนเวียน ราว 200-300ล้านบาท มีการจองห้องพัก ก.ค.-ก.ย.64 จำนวน 240,000 ห้อง ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น คนที่อยู่ในสายอาชีพต่างๆเริ่มได้รับผลในทางที่ดีขึ้น ร้านริมทางเริ่มคักคักมีแรงงานกลับเข้ามาถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่ตอนนี้ ทั่วประเทศ ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูง เป็นห่วงว่าถ้าตัวเลขเยอะ นักท่องเที่ยวอาจจะไม่สวิงตัวเลขสูงอย่างที่ตั้งเป้า แต่ที่เข้ามาทุกวันนี้ยอดเข้ามายังไม่ลดลง อยู่ในค่าเฉลี่ยวันละกว่า 300 คน ยังไม่มีการยกเลิกการเดินทาง

 

 

ภาพรวม ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ถือว่า ดี ยังคงเป็นความหวังของภูเก็ต ซึ่ง นักท่องเที่ยวที่เข้ามา กว่า 9 พันคน ตรวจพบผู้ติดเชื้อประมาณ 20 คน ซึ่ง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีความ เป็นห่วงกระบวนการตรวจโรคจากต้นทางก่อนทำการบินเข้ามา โดยพยายามประสานกับต้นทางว่า น่าจะต้องทำให้มีมาตรฐานขึ้น เพราะมาพบว่า ติดเชื้อในวันแรกหรือเดย์ศูนย์ เมื่อมาถึงสนามบินภูเก็ต จึงต้องสื่อสารทางการแพทย์ ถึงมาตรฐานการตรวจจากต้นทาง และ ผลการตรวจขอให้แสดง ก่อน ทำ COE กรณีของ ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ ยังไม่สร้างปัญหาการแพร่เชื้อ และยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ที่เป็นห่วงกังวล คือ การเคลื่อนย้ายคนเข้ามาในช่องทางด่านทางบกมากกว่า ที่เดินทางมาจากภายในประเทศ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง