รีเซต

ผู้ป่วยติดเตียง ใช้ไฟฟรี จริงไหม? เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ "ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า" ไม่โดนตัดไฟ สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้ารักษา

ผู้ป่วยติดเตียง ใช้ไฟฟรี จริงไหม? เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ "ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า" ไม่โดนตัดไฟ สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้ารักษา
Ingonn
2 มิถุนายน 2565 ( 07:50 )
229
ผู้ป่วยติดเตียง ใช้ไฟฟรี จริงไหม? เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ "ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า" ไม่โดนตัดไฟ สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้ารักษา

บ้านที่มีผู้ป่วยต้องใช้เครื่องมือแพทย์ตลอดเวลา สามารถแจ้งขอใช้สิทธิ "ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า" ได้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แจ้งเจ้าของบ้านหรือญาติผู้ป่วยสามารถขอใช้สิทธิ "ไม่ตัดไฟ" ในสถานที่ที่มีผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมกรณีไฟดับจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีหลักเกณฑ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า (ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า) กับสถานที่หรือบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ดังนี้

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงาน PEA ในพื้นที่ทุกแห่ง 
  เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน 
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า            
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย หรือสำเนา           
  • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล           
  • หลักฐานแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ใช้ไฟฟ้า           
  • ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหลักฐานแสดงตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 2. PEA สงวนสิทธิ์การเข้าตรวจสอบสถานที่ใช้ไฟฟ้า 
 3. ยื่นลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่องภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
 4. กรณีไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องแจ้งยกเลิกกับ PEA ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความจำเป็น 
 5. PEA จะยกเลิกสิทธิ ในกรณีดังนี้     
  • ค้างชำระค่าไฟฟ้ารวมกัน 3 เดือน   
  • ตรวจพบการกระทำโดยมิชอบ/การละเมิดการใช้ไฟฟ้า    
  • แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ    
  • ตรวจพบผู้ป่วยยกเลิกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ แต่ไม่มีการแจ้งยกเลิกกับ PEA

 

ผู้ป่วยติดเตียง ใช้ไฟฟรี จริงไหม?

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ตัดกระแสไฟฟ้าในสถานที่ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล แต่

 • การงดจ่ายไฟฟ้า คือ ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า ไม่ใช่การยกเว้นค่าไฟฟ้า หรือใช้ไฟฟรี
 • ไม่ครอบคลุมกรณีไฟดับจากเหตุสุดวิสัย/ภัยธรรมชาติ

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1129 PEA Contact Center หรือที่สำนักงาน PEA ทั่วประเทศ

 

 

 

ข้อมูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม