สปสช.เปิดรับสมัครคลินิกเอกชนทั่วประเทศร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน-ให้บริการตรวจด้วยชุด ATK

สปสช.เปิดรับสมัครคลินิกเอกชนทั่วประเทศร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน-ให้บริการตรวจด้วยชุด ATK
TrueID
5 สิงหาคม 2564 ( 16:27 )
33
สปสช.เปิดรับสมัครคลินิกเอกชนทั่วประเทศร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน-ให้บริการตรวจด้วยชุด ATK

 

สปสช.เปิดรับสมัครคลินิกเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน และร่วมให้บริการตรวจคัดกรองโควิดด้วยชุด ATK คลินิกทุกประเภทรวมคลินิกทันตกรรมเข้าร่วมบริการตรวจโควิด-19 ด้วยชุด ATK ได้ แต่ต้องมีแพทย์ด้านเวชกรรมในการลงนามสั่งตรวจคัดกรอง ขณะบริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน ต้องเป็นคลินิกเวชกรรม ส่วนคลินิกเสริมความงามก็สามารถร่วมให้บริการได้หากจดทะเบียนเป็นคลินิกเวชกรรมด้วย 

 

 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ สปสช.ได้เร่งระดมความร่วมมือคลินิกเอกชนทั่วประเทศ เพื่อให้บริการในระบบ Home Isolation และ Community Isolation (HI/CI)  โดยจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน และการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จากการประชุมดังกล่าวมีคลินิกเอกชนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว และตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อให้ได้รับการดูแลและติดตามอาการ เป็นการร่วมประคองสถานการณ์ประเทศให้ผ่านพ้นไปได้ ดังนั้น สปสช. จึงขอเชิญชวนสถานบริการ สถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม สำหรับการเข้าร่วมจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ในการเข้าร่วมนั้น แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

 

 

1.สถานบริการ สถานพยาบาล ที่ร่วมจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation จะต้องเป็นคลินิกด้านเวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรมกับ สปสช. ซึ่งขณะนี้ สปสช.เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเหล่านี้อยู่ ทั้งนี้คลินิกเสริมความงามหากขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกด้านเวชกรรมก็สามารถสมัครเข้าร่วมให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Home Isolation ได้ และยังสามารถให้บริการตรวจคัดกรองโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ได้ด้วย 

 

 

2.สถานบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะการตรวจคัดกรองโควิด19 ด้วยชุด ATK ได้แก่ สถานพยาบาลทุกประเภทที่มีรหัสสถานพยาบาล 5 หลัก ไม่ว่าจะเป็น คลินิกแพทย์แผนไทย/แพทย์ประยุกต์ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือแม้กระทั่งคลินิกทันตกรรม แต่มีเงื่อนไขคือต้องมีแพทย์ด้านเวชกรรมในสั่งตรวจคัดกรอง เป็นต้น

 

 

“ขอเชิญชวนสถานบริการ สถานพยาบาลที่อยู่ในระบบสุขภาพขณะนี้ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด19 เพื่อดูแลให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

 

 

ทั้งนี้ ดูรายละเอียดตามนี้ 1.แสดงความจำนงเข้าร่วมให้บริการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ได้ที่ https://forms.gle/8mYC5VEGPGoSY51y6

 

 

2.ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน (Home Isolation) ได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/159

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง