ผู้ว่าฯ เมืองปทุม นำพสกนิกรร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผู้ว่าฯ เมืองปทุม นำพสกนิกรร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
77ข่าวเด็ด
28 กรกฎาคม 2563 ( 14:01 )
115
ผู้ว่าฯ เมืองปทุม นำพสกนิกรร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เมืองปทุม นำพสกนิกรร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 28 ก.ค.63 ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563

โดยมีนายกิตติพงศ์ ทองปุย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ถวายเครื่องราชสักการะ วางพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้น ดร.นิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และประชาชน พร้อมใจกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาแล้วถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง