รีเซต

สภาอบจ.โคราชล่ม 21 สจ.บอยคอต ไม่ครบองค์ประชุม ทำร่างงบรายจ่าย 3พันล้านสะดุด ปธ.วอนหันหน้าคุยกัน

สภาอบจ.โคราชล่ม 21 สจ.บอยคอต ไม่ครบองค์ประชุม ทำร่างงบรายจ่าย 3พันล้านสะดุด ปธ.วอนหันหน้าคุยกัน
มติชน
3 สิงหาคม 2563 ( 18:04 )
36
สภาอบจ.โคราชล่ม 21 สจ.บอยคอต ไม่ครบองค์ประชุม ทำร่างงบรายจ่าย 3พันล้านสะดุด ปธ.วอนหันหน้าคุยกัน

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภา อบจ.นม.เปิดการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 7 วาระ โดยมีร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ.ประกอบด้วยนายกิตติ เชาว์ดี นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ และนายวิสูตร เจริญสันธิ์ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

เวลาผ่านไปกว่า 1 ชั่วโมง น.ส.จุฑาสันต์ ตั้งตรีวีรกุล ส.อบจ.นม.เขต อ.บัวลาย ในฐานะเลขานุการสภา อบจ.นม. กดกริ่งส่งสัญญาณเปิดการประชุม ปรากฏมีสมาชิกสภา 11 คน อยู่ในห้องประชุม ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง หรือ ต้องมากกว่า 16 คนจากจำนวนสมาชิก 32 คน ตามมาตราที่ 27 การประชุมสภา อบจ.นม. จนกระทั่งพ้นกำหนดเวลา จำนวนสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระสำคัญ ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จำนวน 177,813,050 บาท วาระที่ 5 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 28,806,204 บาท วาระที่ 6 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบจ.นม.เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 3,357,189,800 บาท จึงต้องเลื่อนออกไป โดยจะนัดประชุมอีกครั้งภายใน 45 วัน

ร.ต.หญิงระนองรักษ์ เปิดเผยว่า สมาชิกสภาต้องรู้กฎ ระเบียบและหน้าที่ของตนเอง เมื่อไม่ครบองค์ประชุมก็สามารถนัดประชุมสามัญได้ งบปี 2564 กว่า 3,357 ล้านบาท ของ อบจ.นม. ถือเป็น อปท.ที่มีงบบริหารจัดการมากที่สุดในภูมิภาค ต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนโดยเป็นเงินอุดหนุน 2,057 ล้านบาท ไม่มีสิทธิเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลย ซึ่งเป็นงบการศึกษา เงินเดือนครู งบสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) งบสถานสงเคราะห์คนชราและยังต้องกันไว้กว่า 600 ล้านบาท เป็นงบช่วยอุทกภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ดังนั้นงบทุกบาท สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้

ด้านนายชุณห์ ประธานสภา อบจ.นม. กล่าวว่า สมาชิกสภาอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อมูลในบางประเด็น ต้องนัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความสมดุลในการใช้งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณต้องคำนึงถึงการใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สภา อบจ.นม.ไม่มีฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้น มีแต่ฝ่ายร่วมกันทำงานเพื่อจังหวัด หากผู้ใดไม่เข้าใจต้องชี้แจง สร้างการรับรู้ให้เข้าใจ การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการหันหน้าพูดคุยกัน

“สังคมและประชาชนอาจวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์นี้เป็นเกมส์การเมืองโดยสมาชิกสภา “บอยคอต” ไม่ทราบความหมายแปลว่าอะไร แต่ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันอย่าสร้างความแตกแยก เหตุการณ์สมาชิกสภาไม่ครบองค์ประชุมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกซึ่งไม่มีผลต่อการบริหารงานแต่อย่างใด เนื่องจากข้อบัญญัติปี 2564 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือวางแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเพียงเล็กน้อย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ทุกฝ่ายควรร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคีกันดีกว่า ฝากถึงสมาชิกสภาใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาคับข้องใจอะไรควรหันหน้าเข้าหากันหรือนัดพูดคุยหารือจะดีกว่า ทุกปัญหามีทางออกและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้” นายชุณห์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง