รีเซต

ประชุมล่ม! “ชวน” สั่งพักประชุม 15 นาที ก่อนนับองค์ประชุมใหม่ แต่ก็ไม่ครบ

ประชุมล่ม! “ชวน” สั่งพักประชุม 15 นาที ก่อนนับองค์ประชุมใหม่ แต่ก็ไม่ครบ
มติชน
30 มิถุนายน 2564 ( 12:45 )
66
ประชุมล่ม! “ชวน” สั่งพักประชุม 15 นาที ก่อนนับองค์ประชุมใหม่ แต่ก็ไม่ครบ

เมื่อเวลา 09.30 น. ข่าววันนี้ 30 มิถุนายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาลงชื่อรอบแรกไม่ถึง 100 คน จาก 483 คน นายชวนจึงได้เปิดให้สมาชิกหารือประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จนเวลา 10.45 น. องค์ประชุมจึงครบ

 

จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม พิจารณาร่างพ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่..)พ.ศ…. ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยก่อนที่จะลงมติรายมาตรา นายชวน พยายามกดออดเรียกสมาชิกหลายครั้ง ให้เข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมก่อนที่จะลงมติ และนายชวนพยายามอภิปรายการทำหน้าที่ของส.ส. ในการอยู่ในห้องประชชุม หรือไม่อยู่ในที่ปรชุม เวลาเลือกตั้งจะเป็นเยื่อของคู่ต่อสู้อย่างไร เพื่อดึงเวลาให้สมาชิกเข้าห้องประชุม แต่สมาชิกก็ยังไม่เข้ามาในห้องประชุมดูแล้วองค์ประชุมอาจจะไม่ครบ จนกระทั่งเวลา 11.30 น. ชวนจึงต้องสั่งพักประชุม 15 นาที เพื่อรอให้องค์ประชุมครบ ทั้งที่มีสมาชิกลงชื่อเข้าประชุม 307 คน

 

จากนั้นเวลา 11.44 น. การประชุมสภาฯ กลับมาประชุมอีกครั้ง นายชวน กล่าวว่า การลงคะแนนทุกครั้งมีความหมายกับทุกคน ขอให้ทุกคนแสดงตน โดยให้เวลาสมาชิกแสดงตน จนรอเวลาเกือบ 10 นาที นายจุลพันธ์ อมรวิวัตน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) ลุกขึ้นกล่าวว่า ตนได้เดินไปดูเลขที่หน้าจอคอมพิวเเตอร์ของเจ้าหน้าที่แล้วขึ้นตัวเลขเพียง 190 กว่าคนเท่านั้น ซึ่งกฎหมายที่กำลังพิจารณาเป็นกฎหมายสำคัญที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอ หารัฐบาลจะไม่เอากฎหมายฉบับนี้ พวกตนไม่เอาก็ได้ ปิดการประชุมเถอะ นายชวน จึงกล่าวว่า ส่วนตัวตนไม่ห่วงการพิจารณากฎหมายเพราะอย่างไรก็เสนอเข้ามาได้อีก และไม่อยากให้เพื่อนๆสอบตก

 

ทั้งนี้ นายชวนพยายามดึงเวลา โดยขอเวลา ถึง 11.57 น. เพื่อให้สมาชิกเข้ามาแสดงตน ซึ่งระหว่านั้นนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่าเห็นด้วยกับประธาน ที่ระบุว่ากฎหมายนี้เสนอโดยรัฐบาล ซึ่งพรรคก้าวไกลและพรรคฝ่ายค้านวันนี้มาประชุมกันครบ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ส.ส. ยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่าางเต็มความสามารถ

 

ขณะที่นายภารดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวว่า ร่างกฎหมายนี้ กำลังมีปัยหาพอมควร จึงขอใช้โอกาสนี้ ให้ถอนร่างดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อไปหารือกันใหม่ และเมื่อร่างมีความสมบูรณ์ค่อยเสนอกลับเขามาพิจารณาใหม่

 

จนกระทั่งเวลา 11.57 น. นายชวนได้สมาชิกแสดงตนเพื่อนับองค์ประชุม ปรากฎว่ามีสมาชิกแสงตนเพียง 206 คน ซึ่งจะครบองคืประชุมต้องมีสมาชิก 242 คน ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม นายชวนจึงสั่งปิดการประชุมทันที

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง