รีเซต

สภาล่มอีก! ครั้งที่ 17 ชวน เซ็งนับองค์ประชุมพร่ำเพรื่อ รัฐบาล-ฝ่ายค้านฉะกันแรง

สภาล่มอีก! ครั้งที่ 17 ชวน เซ็งนับองค์ประชุมพร่ำเพรื่อ รัฐบาล-ฝ่ายค้านฉะกันแรง
ข่าวสด
10 กุมภาพันธ์ 2565 ( 15:44 )
120
สภาล่มอีก! ครั้งที่ 17 ชวน เซ็งนับองค์ประชุมพร่ำเพรื่อ รัฐบาล-ฝ่ายค้านฉะกันแรง

ข่าววันนี้ เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 10 ก.พ.2565 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ภายหลังที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จสิ้นแล้ว นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นกล่าวว่า การรับฟังรายงานจำเป็นต้องมีองค์ประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ดังนั้น ตนขอตรวจสอบองค์ประชุม

 

จากนั้นนายชวน ได้กดออดเรียกสมาชิกเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม แต่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้ขอให้ตรวจสอบองค์ประชุมแบบขานรายชื่อ นายชวน จึงกล่าวว่า ตัวแทนผู้ควบคุมเสียงทั้งสองไม่คุยกันหน่อยหรือไม่ เพราะวาระวันนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบของหน่วยงาน สมาชิกไม่ต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่ชอบ แต่เป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะตรวจสอบองค์ประชุม ถ้าทั้งสองฝ่ายยืนยัน ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ

 

นายพิเชษฐ์ ลุกขึ้นกล่าวว่า เมื่อมีญัตติซ้อนขึ้นมา น่าจะโหวตว่าเห็นด้วยกับการนับองค์แบบเสียบบัตรหรือขานรายชื่อ นายชวน ชี้แจงว่ามีการเสนอให้นับองค์ประชุม ซึ่งเป็นข้อเสนอเดียวกัน แต่วิธีการต่างกัน ตนจึงจะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้นับองค์ประชุมด้วยวิธีใด

 

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล หารือว่า การขอนับองค์ประชุมเวลาแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ และถือเป็นญัตติหรือไม่ เพราะตนเห็นว่าการนับองค์ประชุมไม่ได้เป็นญัตติ ดังนั้น ขอให้ประธานทบทวนคำหารือใหม่และใช้ดุลยพินิจพิจารณา ถ้าขอนับองค์ประชุมเพื่อป่วนสภา ตนคิดว่าเป็นการทำลายความมั่นคงของสภา ผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญา มาตรา 157

 

ทำให้นายพิเชษฐ์ ลุกขึ้นประท้วง แต่นายชวน ได้ขอให้พูดทีละคน นายนิโรธ จึงสวนกลับนายพิเชษฐ์ว่า เอาแบบมีมารยาทหน่อยในสภา อย่าจริยธรรมตกต่ำให้มันมากนัก

 

นายชวน ชี้แจงว่า เราปฏิบัติมาอย่างนี้จะไปเอาว่าเหมาะสมหรือไม่ไม่ได้ ถือว่าเป็นสิทธิของสมาชิกที่จะตรวจสอบองค์ประชุม เมื่อเสนอให้ตรวจสอบ ประธานมีหน้าที่ให้ตรวจสอบ และการตัดสินใจของประธานต้องยึดข้อบังคับ ไม่สามารถเอาใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ และขอร้องพวกเราว่ามีสิทธิที่จะกดบัตรแสดงตนหรือไม่แสดงตน แต่โดยหน้าที่ของเราประชาชนเลือกเราเข้ามาทำงาน ฉะนั้น เราต้องร่วมกันทำงาน สภาอีก 2-3 สัปดาห์เท่านั้นจะปิดสมัยประชุม หากมีทางใดที่เราจะร่วมกันทำงานในวันนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆมารอชี้แจงอยู่

 

นายพิเชษฐ์ ลุกขึ้นโดยใช้สิทธิ์ถูกนายนิโรธ พาดพิง พร้อมกล่าวว่า อยากให้ประธานวิปถอนคำพูดว่าการนับองค์ประชุมผิดรัฐธรรมนูญ ผิดอาญา นายนิโรธ เป็นประธานวิปไม่เข้าใจประเพณีของสภาฯหรือไม่ แต่นายชวน ชี้แจงว่าไม่ต้องถอนคำพูดเพราะไม่ได้กล่าวหาใคร เป็นความเห็นของผู้นั้นโดยเฉพาะ ถูกผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง และการตรวจสอบองค์ประชุมก็เป็นสิทธิของสมาชิก เมื่อเสนอให้ตรวจสอบก็ต้องอนุญาต ส่วนเหมาะสมหรือไม่ ทุกคนโดยสามัญสำนึกรู้ว่าควรหรือไม่ควร แต่เมื่อเป็นสิทธิต้องยอมให้สิทธิ กระบวนการต้องว่าไปตามกฎเกณฑ์ของการประชุม

 

อย่างไรก็ตาม สมาชิกของฝั่งรัฐบาลได้พยายามขอร้องให้ผู้เสนอนับองค์ประชุมทั้งสองฝ่าย ถอนญัตติออกไปเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสภา โดยนายชวน กล่าวเสริมว่า บางครั้งการใช้สิทธิ์พร่ำเพรื่อของสมาชิกจะทำให้สภาเสียหาย

 

ทำให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นตำหนิคำพูดของนายชวน โดยระบุว่า บางครั้งประธานก็ใช้คำพูด ทำให้ฝ่ายค้านเสียหาย อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทย ไม่ใช่พรรคแรกที่ขอนับองค์ประชุมลักษณะเช่นนี้ อดีตพวกตนก็เป็นรัฐบาล ฝ่ายค้านขอนับองค์ประชุม แต่พวกตนที่เป็นฝ่ายค้านขณะนี้ไม่มีพฤติกรรมรุนแรง ปาข้าวของ ลากเก้าอี้เหมือนฝ่ายค้านในอดีต วันนี้พวกเราไม่ประสงค์จะให้สภาล่ม แต่ที่ขอนับองค์ประชุมเพราะต้องการให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลมาทำงานให้ครบ

 

ด้านนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นชี้แจงว่า ตนในฐานะฝ่ายค้านมาก่อน เคยขอนับองค์ประชุมก็จริง แต่จะขอนับก็ต่อเมื่อเป็นวาระที่สำคัญ หรือพบว่าเสียงข้างมากไม่ฟังเสียงข้างน้อย เป็นเผด็จการรัฐสภา เสียงข้างมากลากไป ไม่ใช่ขอนับองค์ประชุมแบบพร่ำเพรื่อหรือจ้องแต่จะขอนับองค์ประชุเพื่อให้สภาล่ม

 

จากนั้นนายชวน แจ้งว่า ขอแนะนำให้สมาชิกที่อยู่ในห้องกดบัตรเพื่อจะได้อยู่ห้องประชุม ถ้าเราใช้สิทธิ์อะไรพร่ำเพรื่อ จะเสียหายต่อสภา และขณะนี้มีสมาชิก 225 คนแล้ว ตนขอเวลาอีกนิดเดียว ถ้าสมมติว่ามันไม่ครบก็ต้องปิดประชุม แต่ไม่อยากให้งานของเราล้มเหลว เพราะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง งานใดที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต้องช่วยกัน

 

แต่สุดท้ายองค์ประชุมมีเพียง 227 เสียง ซึ่งไม่ครบองค์ประชุมซึ่งต้องมีเสียง 237 เสียง ทำให้นายชวน ต้องสั่งปิดการประชุมในเวลา 15.02 น.หลังจากใช้เวลาถกเถียงการนับองค์ประชุมนานถึง 30 นาที ซึ่งถือว่าสภาล่มครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของเดือน ครั้งที่ 17 ของสภาชุดนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง