รีเซต

สีจิ้นผิงย้ำ 'จีน' มุ่งมั่น 'เปิดกว้าง' ด้วยมาตรฐานสูง

สีจิ้นผิงย้ำ 'จีน' มุ่งมั่น 'เปิดกว้าง' ด้วยมาตรฐานสูง
Xinhua Thai
19 พฤษภาคม 2565 ( 19:16 )
23
สีจิ้นผิงย้ำ 'จีน' มุ่งมั่น 'เปิดกว้าง' ด้วยมาตรฐานสูง

ปักกิ่ง, 19 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (18 พ.ค.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เน้นย้ำว่าจีนจะไม่เปลี่ยนแปลงความตั้งใจเปิดกว้างด้วยมาตรฐานสูง และประตูของจีนจะยังคงเปิดกว้างสู่โลกให้มากยิ่งขึ้น ขณะเข้าร่วมการประชุมเนื่องในวาระสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) มีอายุครบ 70 ปี และการประชุมสุดยอดเพื่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนโลกผ่านระบบวิดีโอ

 

สีจิ้นผิงกล่าวว่าสภาฯ ก่อตั้งในจีนเมื่อปี 1952 ด้วยสถานะสถาบันที่มีมุมมองระดับโลก โดยสภาฯ มีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ระหว่างธุรกิจจีนและธุรกิจต่างชาติ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ความสัมพันธ์ของรัฐกับรัฐสีจิ้นผิงระบุว่าการดำเนินงานของสภาฯ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความพยายามเปิดกว้างอย่างต่อเนื่องของจีน และเป็นประจักษ์พยานสำคัญว่าธุรกิจจากนานาประเทศสามารถแบ่งปันโอกาสการพัฒนาและผลประโยชน์จากความร่วมมือที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้อย่างไรสีจิ้นผิงเน้นย้ำว่าขณะโลกเผชิญโรคระบาดใหญ่และการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบศตวรรษ โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจก็พานพบอุปสรรค และโลกกำลังเข้าสู่ห้วงยามใหม่แห่งความผันผวนและการเปลี่ยนผ่าน ปัจจุบันชุมชนธุรกิจโลกปรารถนาสันติภาพและการพัฒนา เรียกร้องความเป็นธรรมและความยุติธรรม กอปรกับปรารถนาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมากกว่าที่เคยสีจิ้นผิงเรียกร้องการผนึกกำลังเอาชนะโรคโควิด-19 ซึ่งกำลังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิตและสุขภาพประชาชน และส่งผลกระทบหนักหน่วงต่อเศรษฐกิจโลก พร้อมเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับประชาชนและชีวิตของพวกเขาเป็นอันดับแรก การมีส่วนร่วมระหว่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจัดสรรวัคซีน การสนับสนุนการอภิบาลสาธารณสุขระดับโลก การร่วมสร้างสารพัดแนวป้องกันเชื้อไวรัสฯ และการทำงานเพื่อสร้างชุมชนสุขภาพโลกขณะเดียวกันสีจิ้นผิงเรียกร้องการประคับประคองการค้าและการลงทุน กระตุ้นเตือนการสร้างสมดุลระหว่างการรับมือโรคระบาดใหญ่และการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการประสานงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในหลายประเทศ[caption id="attachment_283708" align="aligncenter" width="7912"] (แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมเนื่องในวาระสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีนมีอายุครบ 70 ปี และการประชุมสุดยอดเพื่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนโลกผ่านระบบวิดีโอ วันที่ 18 พ.ค. 2022)[/caption]สีจิ้นผิงเน้นย้ำความจำเป็นของการผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติในทุกแง่มุม และช่วยเศรษฐกิจโลกยกระดับตัวขับเคลื่อนการเติบโต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเติบโต และปรับโครงสร้างเพื่อมุ่งสู่เส้นทางการเติบโตระยะยาว แข็งแรง และมีเสถียรภาพสีจิ้นผิงกระตุ้นเตือนการสนับสนุนระบอบการค้าพหุภาคีที่มีองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นศูนย์กลาง รับรองความมั่นคงและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโลก และขยับขยาย "เค้ก" ความร่วมมือ เพื่อให้ผลประโยชน์จากการพัฒนาหลั่งไหลสู่ประชาชนทุกประเทศมากขึ้นเมื่อกล่าวถึงการปลดปล่อยพลังแห่งนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนา สีจิ้นผิงเรียกร้องการดึงเอาศักยภาพนวัตกรรมมากระตุ้นการเติบโต ร่วมเสริมสร้างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดกฎเกณฑ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมอันครอบคลุมและการสร้างฉันทามติ และบ่มเพาะสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง เป็นธรรม ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติสำหรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีจิ้นผิงเน้นย้ำความพยายามยกระดับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านนวัตกรรม เอื้ออำนวยความสะดวกแก่การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มพูนการแบ่งปันผลลัพธ์ทางนวัตกรรม และขจัดอุปสรรคทั้งหมดที่ขัดขวางการหมุนเวียนของความรู้ เทคโนโลยี ความสามารถ และปัจจัยนวัตกรรมอื่นๆสำหรับการปรับปรุงธรรมาภิบาลโลก สีจิ้นผิงกระตุ้นเตือนการยึดถือระบบพหุภาคีที่แท้จริง การโอบอุ้มวิสัยทัศน์ธรรมาภิบาลโลกอันประกอบด้วยการปรึกษาหารือรอบด้าน มีส่วนส่งเสริมและแบ่งปันประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการระดมทรัพยากรจากทั่วโลกเพื่อรับมือความท้าทายและเดินหน้าการพัฒนาระดับโลกต่อไปสีจิ้นผิงเรียกร้องการเลือกการเจรจาแทนการประจัญ การทลายกำแพงแทนการสร้างกำแพง การแสวงหาการรวมตัวแทนการแบ่งแยก การเลือกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไม่ใช่การกีดกัน และการชี้นำการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกบนหลักความเป็นธรรมและความยุติธรรม"จีนจะไม่เปลี่ยนแปลงความตั้งใจเปิดกว้างด้วยมาตรฐานสูง และประตูของจีนจะยังคงเปิดกว้างสู่โลกให้มากยิ่งขึ้น" สีจิ้นผิงกล่าวย้ำสีจิ้นผิงเสริมว่าจีนจะยังคงบ่มเพาะสภาพแวดล้อมอันเอื้อต่อธุรกิจ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการตลาด ควบคุมโดยกฎหมาย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยจีนจะดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) อย่างมีมาตรฐานสูง และแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) อย่างมีคุณภาพ พร้อมเสนอโอกาสทางการตลาด การลงทุน และการเติบโตแก่ชุมชนธุรกิจโลก"เรามาร่วมมือยึดมั่นในสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วนที่สร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระดับโลกกำลังเผชิญอยู่ และร่วมกันมุ่งหน้าสู่อนาคตที่สดใสกว่าที่เคย" สีจิ้นผิงทิ้งท้าย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง