รีเซต

เมียนมาเปิดศูนย์ข้อมูล 'ล้านช้าง-แม่โขง'

เมียนมาเปิดศูนย์ข้อมูล 'ล้านช้าง-แม่โขง'
Xinhua
1 กันยายน 2565 ( 18:08 )
14
เมียนมาเปิดศูนย์ข้อมูล 'ล้านช้าง-แม่โขง'

ย่างกุ้ง, 1 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (31 ส.ค.) สำนักข่าวเมียนมารายงานการเปิดทำการศูนย์ข้อมูลประจำโครงการล้านช้าง-แม่โขง ในกรุงเนปิดอว์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นสำหรับโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุนพิเศษความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (LMC)

 

ยู ทิน ทด อู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานของสหภาพเมียนมา ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเกื้อหนุนการเข้าถึงข้อมูลและตัวชี้วัดของโครงการการเกษตร ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการพัฒนาชนบท ผ่านช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลของกลุ่มประเทศล้านช้าง-แม่โขงอูกระตุ้นศูนย์ข้อมูลฯ สร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและร่างกรอบการทำงานเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างนานาประเทศ โดยศูนย์ข้อมูลฯ จะช่วยปรับปรุงแนวปฏิบัติและความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลการผลิตอาหารในเมียนมา ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอนึ่ง ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้เป็นหนึ่งใน 31 โครงการที่ดำเนินโดยกระทรวงฯ ภายใต้กองทุนพิเศษความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง โดยกลุ่มประเทศล้านช้าง-แม่โขง ประกอบด้วยจีน กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง