ขาดน้ำ! ชาวนาพิจิตรกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวนาปี

ขาดน้ำ! ชาวนาพิจิตรกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวนาปี
TNN ช่อง16
10 กรกฎาคม 2563 ( 08:30 )
102
ขาดน้ำ! ชาวนาพิจิตรกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวนาปี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายอุเทน เทพสอน ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  กล่าวว่าถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน มานานกว่า 2 เดือนแล้ว และเกิดฝนทิ้งช่วงมานาน ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาบ้างในระยะนี้ก็ตาม แต่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานั้นไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าว ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร 

อีกทั้งแหล่งน้ำทางธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลอง และคลองชลประทานต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ยังแห้งขอด โดยเฉพาะแม่น้ำยม ที่ถือว่าเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักที่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล ตลอดระยะทาง 126 กิโลเมตร สภาพลำน้ำยม ยังแห้งขอดสนิทตลอดสาย 

โดยเกษตรกรชาวนาในจังหวัดพิจิตร ทั้ง 12 อำเภอกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทานที่อาศัยน้ำฝนทำนา ซึ่งขณะนี้เดือดร้อนหนักไม่มีน้ำต้นทุนในการไถหว่านเพื่อทำนาปลูกข้าวตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเกษตรกรชาวนาคงต้องละทิ้งไร่นา ไปหาอาชีพอื่นเพื่อหารายได้จุลเจือเลี้ยงครอบครัวหรือก็ต้องอพยพไปใช้แรงงาน ก่อสร้าง และภาคอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯหรือจังหวัดใหญ่ๆ จึงขอให้ภาครัฐเร่งทำฝนหลวง หรือให้กรมชลประทานปล่อยน้ำจากเขื่อนมาให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกข้าวบ้างเพื่อเป็นการแบ่งเบาความเดือดร้อนเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง