รีเซต

สภาฯ เห็นชอบแก้ ป.วิอาญาเปิดทางยุติตั้งครรภ์แบบมีเงื่อนไข

สภาฯ เห็นชอบแก้ ป.วิอาญาเปิดทางยุติตั้งครรภ์แบบมีเงื่อนไข
TNN ช่อง16
20 มกราคม 2564 ( 17:30 )
67
สภาฯ เห็นชอบแก้ ป.วิอาญาเปิดทางยุติตั้งครรภ์แบบมีเงื่อนไข

วันนี้ (20ม.ค.64) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก 276 ต่อ 8 เสียง เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไข ได้แก่ การกำหนดอายุครรภ์ไม่เกิน  12 สัปดาห์ ที่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยมีเงื่อนไข และการลดโทษหญิงที่ยอมให้ผู้อื่น ทำให้ตนเองแท้งลูก เมื่ออายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ จากไม่เกิน 6 เดือน เป็น 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

การแก้ไขกฎหมายให้การทำแท้ง สามารถดำเนินการได้ หากแพทย์รับรองให้จำเป็นต้องกระทำจากความเสี่ยง หรือเชื่อได้ว่า ทารกที่จะคลอดออกมามีความผิดปกติ ทุพพลภาพอย่างร้ายแรง หรือหญิงที่ยืนยันต่อแพทย์ว่า มีครรภ์จากการกระทำผิดทางเพศ และการแก้ไขกฎหมายให้หญิง ที่มีอายุครรภ์ 12 แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ หรือประมาณ 4-5 เดือน ที่ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ หลังรับคำปรึกษาจากแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และหน่วยง่านที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อาทิเช่น ปัญหาการท้องไม่พร้อม เป็นต้น 

นายสันติ กีระนันท์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ยืนยันว่า การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ ไม่ได้เปิดให้มีการทำแท้งเสรี หรือยุติการตั้งครรภ์แบบเสรี แต่มีเพียงการยินยอนให้ยุติการตั้งครรภ์แบบมีเงื่อนไข ตามที่กำหนดไว้ เพื่อเปิดช่องทางให้หญิงยุติการตั้งครรภ์ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด 

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้วุฒิสภา นำไปพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน ก่อนส่งร่างกฎหมายกลับไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป 

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง