รีเซต

อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์ ปลูกขาย กำไรดี

อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์ ปลูกขาย กำไรดี
TNN ช่อง16
25 กรกฎาคม 2566 ( 14:43 )
50
อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์ ปลูกขาย กำไรดี

การผลิตอินทผลัมรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศอียิปต์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และประเทศอิหร่าน เป็นผลไม้ที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานมากกว่า  5,000 ปี เป็นผลไม้ที่รับประทานได้ทั้งแบทานสด และแบบอบแห้ง มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบทะเลทราย ตะวันออกกลาง เป็นที่นิยมของชาวมุสลิม เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูง ไขมันต่ำ นิยมทานเล่นเป็นของว่าง หรือทานคู่กับ ชา กาแฟ

ในประเทศไทยเริ่มมีการปลูกอินทผลัมมาตั้งแต่ ปี 2555-2558 ซึ่งในขณะนั้นต้นพันธุ์มีราคาแพงมาก เฉลี่ยต้นละ 800 บาท และได้รับความนิยมจากเกษตรกรไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดไทยและตลาดโลก

ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุถึงพืชเศรษฐกิจที่กำลังออกสู่ตลาดในห้วงเวลานี้ เมื่อสำรวจตรวจสอบบนฐานข้อมูลรัฐ รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช พืชอายุยาว กลุ่มไม้ยืนต้น ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 

มีเกษตรกรปลูกอินทผลัม

จำนวน 1,863 ครัวเรือน

พื้นที่ปลูกรวม 14,724.82 ไร่

ให้ผลผลิต 9,996.10 ไร่

ยังไม่ให้ผลผลิต 4,728.72 ไร่

มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 5,163,995.75 กิโลกรัม

ราคาขายเฉลี่ย 255.56 บาทต่อกิโลกรัม

ซึ่ง 5 จังหวัดแรกที่มีการปลูกอินทผลัมมากที่สุด ได้แก่

1 จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกร 464 ราย มีพื้นที่ปลูก 5,617 ไร่

2 จังหวัดกาญจนบุรี มีเกษตรกร 222 ราย มีพื้นที่ปลูก 1,680 ไร่

3 จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกร 113 ราย มีพื้นที่ปลูก 860 ไร่

4 จังหวัดชัยภูมิ  มีเกษตรกร 80 ราย มีพื้นที่ปลูก 457 ไร่

5 จังหวัดบุรีรัมย์  มีเกษตรกร 64 ราย มีพื้นที่ปลูก 414 ไร่

สายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูกในประเทศไทย

 • สายพันธุ์บาฮี ถิ่นกำเนิด อิรัก
 • สายพันธุ์คาลาส ถิ่นกำเนิด ซาอุดีอาระเบีย
 • สายพันธุ์เมดจูน ถิ่นกำเนิด โมร็อกโก
 • สายพันธุ์ชิชิ ถิ่นกำเนิด ซาอุดีอาระเบีย
 • สายพันธุ์โคนีซี ถิ่นกำเนิด โอมาน
 • เคล็ดลับการปลูกอินทผลัมให้ได้ผลดี ได้ราคาสูง กำไรดี

 • อินทผลัมประกอบด้วยต้นตัวผู้กับต้นตัวเมีย การอาศัยลมและแมลงจากธรรมชาติพัดเกสรให้ผสมเกสรอาจะทำให้ได้ผลไม่ดีพอ จึงจำเป็นต้องช่วยผสมเกสรจึงจะติดลูกดก อินทผลัมตัวผู้จะออกดอกก่อนต้นตัวเมียประมาณ 2 สัปดาห์ จึงต้องเก็บต้นเกสรตัวผู้ไว้รอผสมต้นตัวเมีย เมื่อผสมเกสรแล้วให้นำถุงมาห่อช่อไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรให้ได้ผลดีขึ้น และยังช่วยป้องกันแมลงและป้องกันผิวผลอ่อนที่อาจเกิดแผลได้

  หลังจากนั้น 45 วัน จึงเปิดถุงออกและทำการแต่งช่อ เด็ดผลอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งเพื่อไม่ให้แย่งอาหารกัน เพื่อจะได้อินทผลัมผลใหญ่ขึ้น จากนั้นใช้อถุงขนาดใหญ่ห่ออีกครั้งจนกว่าจะถึงช่วงการเก็บเกี่ยว หลังจากเผสมเกสรใ้ช้ระยะเวลา 135-170 วัน จึงเก็บเกี่ยวได้ ในช่วงแรกอาจจะได้ผลผลิตดีบ้าง ไม่ดีบ้าง แต่หลังจาก 5 ปีขึ้นไปแล้วจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นไปอีกประมาณ 30 ปี เพราะต้นอินทผลัมมีอายุค่อนข้างยืนนาน

  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะมีการตัดแต่งกิ่งใบครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูต้นเพื่อสะสมสารอาหารสำหรับฤดูกาลใหม่ ส่วนใบที่แก่แล้วให้รีบตัดทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของแมลง อินทผลัมจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม และมีจำหน่ายช่วง มิถุนายน -สิงหาคม ปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกอินทผลัมคือน้ำต้องรดน้ำตลอดตั้งแต่เริ่มผสมเกสร และการห่อถุงจะช่วยให้ผิวสวย เปลือกบาง หวานกรอบ อร่อย รสชาติดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง