รีเซต

กองกำลังผาเมือง เปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชายแดน

กองกำลังผาเมือง เปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชายแดน
77ข่าวเด็ด
15 สิงหาคม 2563 ( 03:38 )
89
กองกำลังผาเมือง เปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชายแดน

เชียงราย-ผบ.ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง เปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน บรรยาย “เรื่องศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการถ่ายทอดความรู้การขยายผล การเสริมสร้างทักษะการพัฒนาความรู้วิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ” ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ.ปางห้า หมู่ 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 ส.ค.63 ร.อ.กิตติเดช กันคล้อย ผบ.ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ประจำปี 2563 ในกิจกรรม การขยายผลการเสริมสร้างทักษะการพัฒนาความรู้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผกก.สภ.เกาะช้าง,ปลัดอำเภอแม่สาย, รอง นายก อบต.เกาะช้าง, กำนัน ต.เกาะช้าง, หน.ชป.กร.310 กกล.ผาเมือง และ หน.ชพส.3210 กกล.ผาเมือง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยาย “ เรื่อง ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการถ่ายทอดความรู้การขยายผล การเสริมสร้างทักษะการพัฒนาความรู้วิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ” และกิจกรรมการทำเห็ดคนน้อยเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก

 

ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้หาประสบการณ์ เพิ่มความชำนาญในวิธีการเรียนรู้ และนำไปต่อยอดขยายผลให้กับประชาชนรายอื่นๆ ที่อยู่ในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง ไปประกอบเป็นอาชีพหลัก เลี้ยงครอบครัว พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ.ปางห้า หมู่ 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง