รีเซต

มาตรา39 กลับเข้าทำงานไม่ต้องลาออกประกันสังคม

มาตรา39 กลับเข้าทำงานไม่ต้องลาออกประกันสังคม
TNN ช่อง16
24 มกราคม 2565 ( 16:10 )
69
มาตรา39 กลับเข้าทำงานไม่ต้องลาออกประกันสังคม

มาตรา 39 คือหนึ่งในมาตราของประกันสังคม ที่สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ประชาชนที่ต้องการเป็นผู้ประกันตนสามารถสมัครได้โดยสมัครใจ ซึ่งหากผู้ประกันตนได้เข้าทำงานในบริษัท ผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นลาออกจากประกันสังคมมาตรา 39 เพราะนายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทจะทำการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนย้ายเป็นมาตรา 33 ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าทำงาน


อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกันตนมาตรา 39 ยังค้างชำระเงินสมทบ สามารถดำเนินการชำระเงินได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ทำงาน


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

มาตรา 33 ได้สิทธิอะไรบ้าง

1. กรณีเจ็บป่วย

2. กรณีคลอดบุตร

3. กรณีทุพพลภาพ

4. กรณีเสียชีวิต

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

6. กรณีชราภาพ

7. กรณีว่างงาน


ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเช็คสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่นี่ เช็กประกันสังคมมาตรา 33 ได้สิทธิอะไรบ้าง  https://www.tnnthailand.com/news/social/93492/


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง