7 อันดับ เขื่อนระดับน้ำจุเกินครึ่ง

7 อันดับ เขื่อนระดับน้ำจุเกินครึ่ง
TrueID
25 สิงหาคม 2563 ( 11:32 )
167
7 อันดับ เขื่อนระดับน้ำจุเกินครึ่ง

จากกรณีที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออย่างหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ วันนี้ trueID news จะพาไปจับตาดู 7 เขื่อน ว่ามีเขื่อนไหนบ้างที่มีระดับน้ำมากกว่า 50% ที่เราต้องเฝ้าระวัง

 

อันดับ 7 เขื่อนกิ่วคอหมา เป็นเขื่อนที่ตั้งอยู่เพื่อเก็บกักน้ำลุ่มแม่น้ำวัง ตั้งอยู่ที่ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินสูง 43.5 เมตร ยาว 500 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 ม.

สามารถกักเก็บน้ำได้  170 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาตรน้ำในอ่างฯ 89 ลบ.ม. คิดเป็น 52% ของความจุระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ

 

ขอบคุณภาพจาก : กฟผ.

 

=====

อันดับ 6 เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร

สามารถกักเก็บน้ำได้  5,639 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาตรน้ำในอ่างฯ 2,913 ลบ.ม. คิดเป็น 52% ของความจุระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ

 

ขอบคุณภาพจาก : กฟผ.

 

=====

อันดับ 5 เขื่อนกิ่วลม เป็นเขื่อนในการดูแลของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางขึ้นไปทางทิศเหนือตามถนนพหลโยธิน ประมาณ 38 กิโลเมตรเศษ แยกซ้ายกิโลเมตรที่ 623 เข้า ไปอีก 14 กิโลเมตร ปิดกั้น แม่น้ำวัง ซึ่งเป็นแควที่มีขนาดเล็กและสั้นที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในท้องที่จังหวัดลำปางเพียงจังหวัดเดียวเกือบตลอดสาย และไหลลงสู่แม่น้ำปิงในเขตจังหวัดตาก แม่น้ำวังมีพื้นที่ลุ่มน้ำแคบ ประกอบกับมีฝนน้อยกว่าลุ่มน้ำอื่น ๆ ในภาคนี้ แม่น้ำจึงเล็ก แต่น้ำขึ้นและลงในเวลาอันรวดเร็ว เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สามารถกักเก็บน้ำได้ 106 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาตรน้ำในอ่างฯ 62 ลบ.ม. คิดเป็น 58% ของความจุระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ

 

CC BY-SA 4.0

 

=====

 

อันดับ 4 เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวสร้างปิดกั้นแม่น้ำลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ที่บริเวณแก่งแซน้อย ต.ช่องเม็ก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี)

สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,966 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,196 ลบ.ม. คิดเป็น 61% ของความจุระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ

 

ขอบคุณภาพจาก : กฟผ.

 

=====

 

อันดับ 3 เขื่อนศรีนครินทร์ (ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร) เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กั้นแม่น้ำแควใหญ่นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่อ อำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

เขื่อนศรีนครินทร์ก่อกำเนิดขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี แต่ละปีจะมีนักทัศนาจรหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวชมอย่างมากมาย นับเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง

สามารถกักเก็บน้ำได้ 17,745 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาตรน้ำในอ่างฯ 11,856 ลบ.ม. คิดเป็น 67% ของความจุระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ

 

ขอบคุณภาพจาก : กฟผ.

 

=====

 

อันดับ 2 เขื่อนบางลาง กั้นแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ห่างจากตัวอำเภอเมือง 58 กิโลเมตร ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร กว้าง 10 เมตร 

น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางสามารถอำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทานแก่พื้นที่เพาะปลูก ของจังหวัดยะลาและปัตตานีเป็นพื้นที่ 380,000 ไร่ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้ เฉลี่ยปีละประมาณ 289 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยส่งเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,454 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,008 ลบ.ม. คิดเป็น 69% ของความจุระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ

 

ขอบคุณภาพจาก : กฟผ.

 

=====

 

อันดับ 1 เขื่อนหนองปลาไหล อยู่ที่ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นเขื่อนดิน สูง 24 เมตร มีความยาวตาม สันเขื่อน 4,060 เมตร สันเขื่อนกว้าง 9 เมตร ฐานกว้าง 132.80 เมตร

แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับคนชอบกิจกรรม แคมป์ปิ้ง ตกปลา หรือนั่งกินลมชมวิว โดยเฉพาะบริเวณเขื่อนหนองปลาไหลจะมีวิวที่สวยงามเหมาะกับการเดินเล่นชมวิว ยิ่งช่วงบ่ายคล้อยไปจนถึงเย็นจะมีผู้คนมาเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติ รวมไปถึงยังเป็นสถานที่ออกกำลังกายของเหล่านั่งวิ่งและนักปั่น เพราะมีเส้นทางสันเขื่อนความยาวกว่า 4 กิโลเมตรให้ได้ทดสอบกำลังกัน

สามารถกักเก็บน้ำได้ 164 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาตรน้ำในอ่างฯ 129 ลบ.ม. คิดเป็น 79% ของความจุระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ

 

 

 

==========

ข่าวที่เกี่ยวข้อง