'จุรินทร์'เกาะติดสถานการณ์ไขไก่ ให้แจ้ง'ผลิต-จำหน่าย-สต๊อก-สถานที่จัดเก็บ'รายวัน

'จุรินทร์'เกาะติดสถานการณ์ไขไก่ ให้แจ้ง'ผลิต-จำหน่าย-สต๊อก-สถานที่จัดเก็บ'รายวัน
มติชน
3 เมษายน 2563 ( 18:11 )
7
'จุรินทร์'เกาะติดสถานการณ์ไขไก่ ให้แจ้ง'ผลิต-จำหน่าย-สต๊อก-สถานที่จัดเก็บ'รายวัน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ไข่ไก่ในประเทศว่า สำหรับสถานการณ์ไข่ไก่ ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้น ได้ตรวจสอบในจังหวัดต่างๆแล้วพบว่าสถานการณ์เมื่อใน 52 จังหวัดมีปริมาณไข่ออกสู่ตลาดมากขึ้น และมีพอสำหรับการจำหน่ายให้ผู้บริโภค ทั้งหมดนี้ก็เพราะว่ามาตรการต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ดำเนินการ ตั้งแต่การห้ามส่งออกไข่ไก่ในช่วงแรกเป็นเวลา 7 วัน และประกาศขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน บวกกับมาตรการในเรื่องของการกำหนด ราคาหน้าฟาร์มว่าไม่ควรเกินฟองละ 2.80 บาท และการจำกัดการซื้อในห้างค้าปลีกค้าส่งที่เป็นโมเดิร์นเทรดคนละไม่เกิน 1-2 แผง เพื่อให้ไข่ไก่กระจายไปยังผู้บริโภคให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และมาตรการในการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปยาวนานกว่า 80 สัปดาห์

“มาตรการที่ได้ดำเนินการล่าสุด ก็คือขอให้ผู้ประกอบการที่ครอบครองไข่ไก่เกินกว่า 100,000 ฟองต่อวัน ได้แจ้งปริมาณการผลิต ปริมาณการรับซื้อ การจำหน่าย และสต๊อก รวมทั้งสถานที่เก็บ ให้กับกระทรวงพาณิชย์ทราบ ทุกวันตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนเป็นต้นไป” นายจุรินทร์กล่าว และว่า มาตรการทั้งหมดเหล่านี้ทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของแนวปฏิบัติและทำให้ไข่ไก่ออกสู่ตลาดมากขึ้น เรื่องราคายังอยู่ในราคาที่ปกติ ถ้าพบว่ามีการขายเกินราคาหรือค้ากำไรเกินควร คณะกรรมการป้องกันการกักตุนสินค้าและค้ากำไรเกินควรที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในส่วนกลางและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในแต่ละจังหวัดก็จะเป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง