ข่าวปลอม อย่าแชร์! มศว ประสานมิตร เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า

ข่าวปลอม อย่าแชร์! มศว ประสานมิตร เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า
TNN ช่อง16
17 มิถุนายน 2564 ( 15:56 )
54
ข่าวปลอม อย่าแชร์! มศว ประสานมิตร เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง มศว ประสานมิตร เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


กรณีการส่งต่อข้อมูลแจ้งข่าวการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า แก่ประชาชนทั่วไปในวันที่ 18-20 มิ.ย. 64 ที่ มศว ประสานมิตรนั้น ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า ข้อความที่ส่งต่อกันดังกล่าว ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์จากทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหน่วยฉีดวัคซีนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับภารกิจฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวและประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปแล้วเป็นจำนวนมาก


อย่างไรก็ตาม ยังมีบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวได้รับวัคซีนครบก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือลงปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง จึงอาจมีจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนจำนวนมากได้ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถติดตามได้ที่ www.swu.ac.th หรือโทร . 02 649 5000


บทสรุปของเรื่องนี้คือ: ข้อความที่ส่งต่อกันดังกล่าว ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์จากทางมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด


หน่วยงานที่ตรวจสอบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง