รีเซต

วิธี ไปทำงานต่างประเทศ 2565 อย่างถูกกฏหมาย อย่าไปถ้าไม่ได้อ่านบทความนี้

วิธี ไปทำงานต่างประเทศ 2565 อย่างถูกกฏหมาย อย่าไปถ้าไม่ได้อ่านบทความนี้
NewsReporter
12 ตุลาคม 2565 ( 11:44 )
105
วิธี ไปทำงานต่างประเทศ 2565 อย่างถูกกฏหมาย อย่าไปถ้าไม่ได้อ่านบทความนี้

ไปทำงานต่างประเทศ งานดีเงินดีชีวิตดี หลายคนอาจได้ยินหลายข้อดีของการไปทำงานต่างประเทศ ก่อนจะฝันหวานถามตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมแค่ไหน ที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมแล้ว นี่คือ 3 ข้อที่คุณต้องคิดถึงก่อนไปทำงานต่างประเทศ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

 

วิธีไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย

 

เอกสารครบถ้วน

การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องมี 5 วิธี

 1. แจ้งเดินทางด้วยตนเอง
 2. บริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง
 3. กรมการจัดหางานจัดส่ง
 4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ
 5. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ

 

เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง

คนหางานติดต่อนายจ้างต่างประเทศด้วยตนเองหรือคนงาน ที่ทำงานครบสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อเดินทางกลับมาพักผ่อน ในประเทศไทยและจะเดินทางกลับไปทำงานอีก ต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน

- ขั้นตอนและเอกสารสำหรับแจ้งการเดินทาง

 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

 • ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัด ณ สำนักงานที่ได้รับอนุญาต
 • ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทำงานให้บริษัทไม่ใช้สายหรือเป็นนายหน้าเถื่อน
 • เรียกเก็บค่าหัวตามกฏหมายและออกใบเสร็จรับเงินให้คนหางานไว้เป็นหลักฐาน
 • เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง ถ้าไม่ส่งไปทำงานตามกำหนด ต้องคืนเงินให้ทันที
 • ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลตามที่กรมการจักหางานประกาศรายชื่อไว้
 • ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต
 • ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานก่อนเดินทาง
 • ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน

ติดต่อ : บริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

 

William EDWARDS / AFP

 

กรมการจัดหางานจัดส่ง

เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

 

โครงการจัดส่งโดยรัฐ

 • โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน
 • โครงการ IM : ประเทศญี่ปุ้น
 • โครงการ EPS : สาธารณรัฐเกาหลี
 • โครงการ TIC : ประเทศอิสราเอล

 

นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน

นายจ้างในประเทศไทยที่มีบริษัทในเครืออยู่ในต่าง ประเทศ หรือประมูลงานในต่างประเทศได้ ส่งลูกจ้างที่อยู่ในประเทศไทยไปทำงานต้องขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน

 

นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

 

** การยื่นแบบแจ้ง นายจ้างที่ประสงค์จะส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน ให้ยื่นแบบแจ้งตามแบบ จง.46

กรณีนายจ้างมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ที่ตั้งสำนักงาน

กรณีนายจ้างมีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น

กรณีลูกจ้างที่นายจ้างจะส่งไปฝึกงานทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักงานที่ลูกจ้างทำงานอยู่ เช่น

-- ลูกจ้างทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้นายจ้างยื่นแบบจ้าง (จง.46) ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

-- ลูกจ้างทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพฯ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น

 

ความปลอดภัย

เตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานต่างประเทศอย่างปลอดภัย ศึกษาข้อมูลการไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมีทักษะภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด สุขภาพร่างกายแข็งแรง ผ่านการทดสอบสัมภาษณ์หรือทดสอบฝีมือจากนายจ้าง มีสัญญาจ้างและวีซ่าทำงานอย่างถูกต้อง เตรียมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

ได้สิทธิครบถ้วน

มีสิทธิมากมายที่เป็นของคุณหากคุณเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยสมาชิกกองทุนจะได้รับประโยชน์คือช่วยสมาชิกที่ถูกทอดทิ้งหรือประสบปัญหาได้กลับภูมิลำเนา ให้การสงเคราะห์สมาชิกหรือทายาทสนับสนุนกิจกรรมคัดเลือกทดสอบฝีมือและฝึกอบรมด้วยคุณสามารถสมัครเข้าร่วมกองทุนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับพวก

 

หากคุณลักลอบไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย อาจมีผลเสียมากมาย เช่นต้องหลบๆซ่อนๆ ต้องเร่ร่อนหางาน อาจได้ค่าจ้างไม่เป็นธรรม ไม่มีสวัสดิการ เมื่อเจ็บป่วยอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมาย ก่อนไปทำงานต่างประเทศต้องทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายเพียงเท่านี้คุณสามารถไปทำงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างสบายใจไร้กังวล 

 

ข้อมูล กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง