รีเซต

โควิด-19 คาดการณ์ปีหน้าระบาดเหมือน"ไข้หวัดใหญ่"พบได้ตามฤดูกาล

โควิด-19 คาดการณ์ปีหน้าระบาดเหมือน"ไข้หวัดใหญ่"พบได้ตามฤดูกาล
TNN ช่อง16
26 กันยายน 2565 ( 12:46 )
25
โควิด-19 คาดการณ์ปีหน้าระบาดเหมือน"ไข้หวัดใหญ่"พบได้ตามฤดูกาล

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดมีแนวโน้มลดลง ผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้เสียชีวิตด้วย ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 แล้วร้อยละ 91.7 ทั้งจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และการติดเชื้อตามธรรมชาติ ทำให้คาดการณ์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในปี 2566 อาจจะพบ ในลักษณะเพิ่มขึ้นและลดลง คล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบได้ตามฤดูกาล

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แม้จะปรับเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังในวันที่ 1 ตุลาคม ประชาชนสามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ฟรีตามสถานพยาบาลหรือตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯเป็นผู้กำหนด /  ส่วนการฉีดวัคซีนในปีหน้า

ขณะนี้ ยังไม่มีคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ แต่มีการคาดการณ์ว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด-19 จะเป็นการฉีดปีละ 1-2 ครั้ง แบบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ / ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำแนะนำ จากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครวมทั้งข้อมูลวัคซีนรุ่นใหม่ และระยะเวลาที่ป้องกันโรคได้

นายแพทย์โอภาส ยังระบุด้วยว่า กรมควบคุมโรคได้ปรับระบบการเฝ้าระวังโควิด-19 โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ประกอบด้วย การเฝ้าระวังผู้ป่วยในสถานพยาบาล จะมีการรายงานโรคเฝ้าระวังตามปกติ / การเฝ้าระวังเป็นกลุ่มก้อน หากเกิดการระบาดในพื้นที่ต่างๆ จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสอบสวนโรคและมีการประกาศพิจารณาโรคระบาดเฉพาะพื้นที่ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ

การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงนอกสถานพยาบาล แต่ละพื้นที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเช่น ในโรงเรียน สถานศึกษา สถานบริการต่างๆ หรือในสถานที่ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน และการเฝ้าระวังสายพันธุ์และการกลายพันธุ์ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจตัวอย่างเพื่อดูการระบาดและสายพันธุ๋ใหมๆ ให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โควิด-19 จะสามารถตรวจจับและป้องกันได้อย่างทันท่วงที

สำหรับการตรวจ ATK หลังปรับเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง อาจจะพิจารณาการตรวจ ตามความเสี่ยงของบุคคลนั้น/ ส่วนคนที่ไม่มีอาการไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจ / หน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ ให้คัดกรองอาการป่วยของพนักงานเป็นประจำหากมีพนักงานป่วยเป็นจำนวนมากให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที


ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง