รีเซต

เคาะแล้ว! มติครม.ไฟเขียวเยียวยาธุรกิจก่อสร้าง-ร้านอาหาร ในพื้นที่6จังหวัด

เคาะแล้ว! มติครม.ไฟเขียวเยียวยาธุรกิจก่อสร้าง-ร้านอาหาร ในพื้นที่6จังหวัด
TNN ช่อง16
29 มิถุนายน 2564 ( 14:14 )
225
เคาะแล้ว! มติครม.ไฟเขียวเยียวยาธุรกิจก่อสร้าง-ร้านอาหาร ในพื้นที่6จังหวัด

วันนี้ (29มิ.ย.64) ที่ประชุมคณะคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการสั่งปิดไซต์งานก่อสร้าง และร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ระยะเวลา 1 เดือน

 

 

 

แบ่งออกเป็น ธุรกิจไซต์งานก่อสร้าง และธุรกิจร้านอาหาร และทั้งในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เสนอดังนี้

 

 

 

- ระบบประกันสังคม กรณีลูกจ้าง จ่ายชดเชยกรณีเหตุสุดวิสัย ร้อยละ 50 ของฐานเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท 

 

 

นอกจากนี้ยังได้ “เงินเพิ่มเติม” จำนวน 2,000 บาทต่อราย กรณีนายจ้างหรือผู้ประกอบการ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง ในบริษัท ที่มีแรงงานสูงสุดไม่เกิน 200 คน

 

 

- นอกระบบประกันสังคม ข้อมูลเบื้องต้นเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบ “ถุงเงิน” ให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบประกันสังคม กรณีลูกจ้างจะได้รับเงิน 2,000 บาทต่อหัว แต่ไม่ได้เงินชดเชยร้อยละ 50 เนื่องจากจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน ส่วนกรณีนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้างเช่นเดียวกัน

 

 

 

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้ เนื่องจากไม่มีลูกจ้าง สามารถขึ้นทะเบียนผ่าน “ถุงเงิน” (หมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม) ได้ภายใน 1 เดือน โดยกระทรวงมหาดไทยจะลงไปตรวจสอบ

 

 

ทั้งนี้ กรอบวงเงินที่รัฐบาลเตรียมไว้ทั้งหมด 7,500 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนประกันสังคม 3,500 ล้านบาท และเงินกู้ 4,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง