เริ่มแล้ว!! ให้ 'ผู้พิการ-ผู้ดูแลคนพิการ' กู้ 6 หมื่น สูงสุด 1.2 แสน ชำระคืน 5ปี ปลอดดอกเบี้ย

เริ่มแล้ว!! ให้ 'ผู้พิการ-ผู้ดูแลคนพิการ' กู้ 6 หมื่น สูงสุด 1.2 แสน ชำระคืน 5ปี ปลอดดอกเบี้ย
มติชน
14 ตุลาคม 2564 ( 08:31 )
17
เริ่มแล้ว!! ให้ 'ผู้พิการ-ผู้ดูแลคนพิการ' กู้ 6 หมื่น สูงสุด 1.2 แสน ชำระคืน 5ปี ปลอดดอกเบี้ย

วันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เปิดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือช่องทางออนไลน์

 

  • วงเงินรายละ 60,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท
  • ผ่อนชำระคืนภายใน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย

 

โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ https://efund.dep.go.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)

 

หรือสามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินฯ ด้วยตนเอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร หรือกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

 

และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด

 

อกสารประกอบการกู้ยืมเงิน
– ผู้ขอกู้
1) บัตรประจำตัวคนพิการ
2) บัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)
3) ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)
4) สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย
5) รูปถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4×6 นิ้ว
6) หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ
7) แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น
8)หนังสือยินยอมคู่สมรส
9) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ขอกู้

 

ผู้ค้ำประกัน
– บุคคลธรรมดา (ที่น่าเชื่อถือ)
1) บัตรประจำตัวประชาชน
2) ทะเบียนบ้าน
3) เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัน
4) แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น
5) หนังสือยินยอมคู่สมรส

 

– องค์กรค้ำประกัน
1) ข้อบังคับองค์กรคนพิการ
2) บัญชีงบดุลประจำปีล่าสุด
3) รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนองค์กรของผู้ขอกู้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง