รีเซต

กู้เงินด่วน 50,000 - 500,000 บาท สินเชื่อ ธ.ก.ส. เงินช่วยเหลือเกษตรกร มีอะไรบ้าง

กู้เงินด่วน 50,000 - 500,000 บาท สินเชื่อ ธ.ก.ส. เงินช่วยเหลือเกษตรกร มีอะไรบ้าง
Ingonn
12 ธันวาคม 2565 ( 11:30 )
47K
8
กู้เงินด่วน 50,000 - 500,000 บาท สินเชื่อ ธ.ก.ส. เงินช่วยเหลือเกษตรกร มีอะไรบ้าง

สินเชื่อเกษตรกร ธ.ก.ส. เกษตรกรที่ต้องการกู้เงินด่วน กู้เงินถูกกฎหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สินเชื่อ ธ.ก.ส. ปล่อยให้กู้เงิน 50,000 - 500,000 บาท เป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกร สินเชื่อ ธ.ก.ส. มีอะไรบ้าง เช็กเลย!

 

สินเชื่อ ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ (ในเขตประกาศพื้นที่ประสบภัยของผู้ว่าราชการจังหวัด) ด้วยสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหรือนำไปลงทุนเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมต่อไป

 

สินเชื่อ ธ.ก.ส. มีอะไรบ้าง


โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

  • วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
  • ปลอดต้นเงินและดอกเบี้ย 6 งวดแรก เดือนที่7เป็นต้นไป เป็นไปตาม MRR
  • กำหนดให้ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 3 ปี

 

 

 

โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นค่าลงทุน

  • วงเงินกู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย MRR-2 (ปัจจุบันMRR = ร้อยละ 6.50 )
  • กำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี

 

 

สินเชื่อ ธ.ก.ส. อนุมัตินานไหม

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะพิจารณาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น วัตถุประสงค์ในการขอกู้ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพนั้น ๆ หลักประกัน ความสามารถในการชำระคืน และปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมเป็นต้น

 

สมัครสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ไหน

  • โทร Call Center 02-5550555
  • ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง