รีเซต

ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งนายกฯ - 40 สว. ยื่นบัญชีพยานหลักฐานคดีขาดคุณสมบัติ นัดใหม่ 18 มิ.ย. 67

ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งนายกฯ - 40 สว. ยื่นบัญชีพยานหลักฐานคดีขาดคุณสมบัติ นัดใหม่ 18 มิ.ย. 67
TNN ช่อง16
12 มิถุนายน 2567 ( 13:51 )
25
ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งนายกฯ - 40 สว. ยื่นบัญชีพยานหลักฐานคดีขาดคุณสมบัติ นัดใหม่ 18 มิ.ย. 67

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ การประชุมขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องสมาชิกวุฒิสภา 40 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่ กรณีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา 6 เดือนในความผิดฐานละเมิดศาลเป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริต และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160  (4) และ (5) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ร้องทั้งสอง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5)


ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567ภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง