รีเซต

ACAP แจงเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

ACAP แจงเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้
TNN ช่อง16
30 มิถุนายน 2563 ( 15:22 )
388
ACAP แจงเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ACAP เปิดเผยว่า ตามที่หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") รุ่น ACAP213A ครบกำหนดชำระดอกเบี้ย วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นั้น บริษัทฯไม่สามารถชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

เหตุของการผิดนัดชำระดอกเบี้ยครั้งนี้ เกิดจากบริษัทฯ ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามที่ได้คาดการณ์ไว้ บริษัทฯคาดว่าจะได้กระแสเงินสดจากการเรียกเงินให้กู้ยืมจากลูกหนี้จำนวน 2 ราย ซึ่งลูกหนี้ทั้ง 2 รายนี้ถูกชะลอการพิจารณาเงินกู้จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งอันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จึงทำให้ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมทั้ง 2 รายนี้ ยังไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ได้ 

นอกจากนี้ทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยเช่นกันโดยส่งผลให้นักลงทุนจากฮ่องกงต้องเลื่อนกำหนดการบินเข้ามาดูทรัพย์สินออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ยังไม่เอื้ออำนวยให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหากระแสเงินสดได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีว่า เหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความวิตกกังวล ซึ่งบริษัทฯยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อท่านว่า มูลค่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและมูลค่าทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯรวมกันมีมูลค่าสูงกว่าหนี้สิน และเพียงพอที่จะชำระหนี้หุ้นกู้ได้ครบถ้วน

ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจเริ่มคลี่คลาย บริษัทฯจะเร่งแก้ไขสภาพคล่องให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติโดยเร็วที่สุด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นระยะๆต่อไป

สำหรับหุ้นกู้ ดังกล่าวมีวงเงิน 74.9 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ผิดนัด 1,22 ล้านบาท

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง