รีเซต

กต.โต้ ยูเอ็น ย้ำยึดมั่นกติกาสากล ชี้รบ.สร้างสมดุลข้อเรียกร้องม็อบ-คนส่วนใหญ่

กต.โต้ ยูเอ็น ย้ำยึดมั่นกติกาสากล ชี้รบ.สร้างสมดุลข้อเรียกร้องม็อบ-คนส่วนใหญ่
มติชน
24 ตุลาคม 2563 ( 11:36 )
149
กต.โต้ ยูเอ็น ย้ำยึดมั่นกติกาสากล ชี้รบ.สร้างสมดุลข้อเรียกร้องม็อบ-คนส่วนใหญ่

จากกรณีสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (โอเอชซีเอชอาร์) เผยแพร่แถลงข่าวร่วม ของผู้เสนอรายงานพิเศษเรียกร้องให้รัฐบาลไทย ปล่อยตัวผู้ชุมนุม เปิดทางให้ประชาชนชุมนุมได้โดยสงบ

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม กระทรวงต่างประเทศ ได้ออกแุถลงการณ์ชี้แจงกรณีดังกล่าว ยืนยันใน 3 เรื่องคือ 1.ไทยยึดมั่นในกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 2.รัฐบาลไทยต้องรับมืออย่างสมดุลระหว่างข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมและความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่เป็นพลังเงียบ 3.กระบวนการยุติธรรมมีความอิสระ มีการยกคำร้องกระทรวงดิจิตอลเพื่อปิดสื่อบางสื่อแล้ว

 

ข้อความระบุว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (The Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) ได้เผยแพร่แถลงข่าวร่วม (News Release) ของผู้เสนอรายงานพิเศษฯ ใน ๓ ด้านของสิทธิเสรีภาพ และข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทย นั้น

 

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

1. ผู้เสนอรายงานพิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในประเทศต่าง ๆ โดยเป็นกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้เสนอรายงานพิเศษในประเด็นต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ และคณะทำงานต่าง ๆ

 

2. ข้อห่วงกังวลที่ปรากฏในแถลงข่าวร่วม อาทิ เรื่องการจับกุม การใช้น้ำฉีดแรงดันสูงเพื่อสลายการชุมนุม การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฯลฯ ได้รับการชี้แจงในการบรรยายสรุปต่อคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปและตอบคำถามร่วมกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้แทนสำนักงาน OHCHR ประจำประเทศไทย ได้เข้าฟังด้วย

 

3. ในวันเดียวกันกับที่มีการเผยแพร่แถลงข่าวร่วม (๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้หารือกับนาง Michelle Bachelet ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ ผ่านการสื่อสารทางไกล เกี่ยวกับสถานการณ์ชุมนุมในประเทศไทย และการแถลงข่าวร่วมข้างต้น เพื่อชี้แจงเพิ่มเติม โดยเฉพาะการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้ย้ำว่า (๑) ไทยยึดมั่นในพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) (๒) รัฐบาลไทยรับมืออย่างสมดุลระหว่างข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่เป็นพลังเงียบ (silent majority) และ (๓) ที่สำคัญคือกระบวนการทางยุติธรรมและศาลมีความเป็นอิสระ โดยล่าสุดศาลมีคำสั่งยกเลิกคำร้องของกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อปิดสื่อบางแห่งแล้ว

 

4. ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีสำนักข่าวบางแห่ง ได้รายงานข่าวเรื่องท่าทีของกลุ่มผู้เสนอรายงานพิเศษฯ โดยสรุปเนื้อหาคลาดเคลื่อนว่า กลุ่มผู้เสนอรายงานพิเศษฯ เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัว “ทุกคน” โดยไม่มีเงื่อนไข แต่ข้อเท็จจริง คือ เรียกร้องให้ปล่อยตัว “บุคคลที่ถูกจับกุมเพียงเพราะใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐาน” (ผู้ชุมนุมทั่วไป) ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง