รีเซต

กต.แจงฝรั่งเศสไม่ได้ห้ามคนรับวัคซีนโควิด-19ของจีนเข้าปท.

กต.แจงฝรั่งเศสไม่ได้ห้ามคนรับวัคซีนโควิด-19ของจีนเข้าปท.
TNN ช่อง16
27 มิถุนายน 2564 ( 12:23 )
69
กต.แจงฝรั่งเศสไม่ได้ห้ามคนรับวัคซีนโควิด-19ของจีนเข้าปท.

วันนี้ ( 27 มิ.ย. 64 )นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงหลังมีรายงานว่า ฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้บุคคลที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจีนเดินทางเข้าประเทศ โดยระบุ  เป็นรายงานที่บิดเบือน  พร้อชี้แจงข้อเท็จจริง  ย้ำว่าฝรั่งเศสไม่ได้ห้ามบุคคลที่ฉีดวัคซีนของจีนเดินทางเข้าประเทศ โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนของจีนสามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  โดยมีเหตุจำเป็นต้องเดินทาง  ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น- เป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE) ก่อนลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษา หรือที่ได้รับเลือกให้สอบสัมภาษณ์เข้าสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส หรือที่ได้ลงทะเบียนเรียนในปี การศึกษาปี 2563 - 2564- 

เป็นผู้ที่ทำงานในกิจการขนส่ง- เป็นชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในคณะทูต รวมถึงคู่สมรส และบุตร หรือ- เป็นผู้เดินทางที่รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น (transit) โดยอยู่ในพื้นที่ระหว่างประเทศของท่าอากาศยานน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT—PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องได้รับการตรวจเชื้ออีกเมื่อเดินทางถึงฝรั่งเศส  

ขณะที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ระบุข้อมูลสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปฝรั่งเศสจากประเทศไทย    ซึ่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่รับรองโดยองค์การยาสหภาพยุโรป  อาทิ Pfizer COVID-19 Vaccine ,Moderna, COVID-19 Vaccine, Janssen และ AstraZeneca   ตามจำนวนโดสและระยะเวลาที่ฉีดไปแล้วตามที่ฝรั่งเศสกำหนด  สามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น แต่ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  แนะนำให้บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสตรวจสอบข้อมูลล่าสุด กับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางเพื่อความถูกต้อง และเตรียมพร้อมในการปฎิบัติตัว


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง