"จุรินทร์"สกัดกระเทียมราคาตก สั่งจัดจับคู่รับซื้อราคานำตลาดที่13.50 บาท/กก.

"จุรินทร์"สกัดกระเทียมราคาตก สั่งจัดจับคู่รับซื้อราคานำตลาดที่13.50 บาท/กก.
มติชน
23 มกราคม 2564 ( 14:30 )
36
"จุรินทร์"สกัดกระเทียมราคาตก สั่งจัดจับคู่รับซื้อราคานำตลาดที่13.50 บาท/กก.

ช่วงเช้าของวันที่ 23 มกราคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมวางแผนเชิงรุกรองรับการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (กระเทียม) พร้อมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

นายจุรินทร์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ในแต่ละปีไทยมีผลผลิตกระเทียมแห้ง 80,000 ตัน หรือคิดเป็นกระเทียมสด 230,000 ตัน แต่การบริโภคกระเทียมแห้งภายในประเทศ 170,000 ตัน จึงต้องนำเข้ากระเทียมแห้งอีกประมาณ 60,000 ตัน โดยนำเข้ายึดเงื่อนไขตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก( WTO )และเสียภาษีนำเข้า 57% เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ และเพื่อป้องกันปัญหารับซื้อกระเทียมจากเกษตรกรในราคาไม่สูง และได้รับร้องเรียนว่ามีพ่อค้าตกเขียวกระเทียมสดล่วงหน้าในราคากิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าที่เกษตรกรควรได้รับ

 

ดังนั้น เพื่้อป้องกันราคาตกต่ำในช่วงผลผลิตกระเทียมออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จึงเรียกประชุมเพื่อป้องกันปัญหาล่วงหน้าโดยให้กรมการค้าภายใน ทำงานร่วมกับทีมเซลล์แมนพาณิชย์จังหวัด และภาคเอกชน โดยทำการเจรจาซื้อขายกระเทียมสดล่วงหน้าในราคาเหมาะสม ซึ่งได้มีการลงนามซื้อขายแล้ว 8 สัญญา โดยจับคู่เอกชนผู้ซื้อ 8 บริษัท กับ 8 กลุ่มเกษตรกรผู้ขาย ในราคากระเทียมสดกิโลกรัมละ 13.50 บาท ซึ่งเป็นราคาชี้นำตลาด  รวมปริมาณ 7,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 101 ล้านบาท

 

” ถือว่าเป็นราคาที่เป็นธรรม มากขึ้น กว่าราคาตกเขียวที่กิโลกรัมละ 8 บาท พร้อมกับได้กำหนดมาตรการเสริมช่วงที่ผลผลิตกระเทียมออกสู่ตลาดมาก โดยใช้มาตรการชะลอขาย ถ้าเกษตรกรผู้รวบรวมกระเทียมหรือสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรชะลอขายกระทรวงพาณิชย์ จะมีวงเงินช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ผู้รวบรวมกระเทียม ประมาณ 6 เดือน เมื่อราคาดีค่อยขายช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3″

 

 

พร้อมกันนี้ จะใช้มาตรการทางกฎหมายให้มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศวันนี้ มีการสั่งการให้กรมศุลกากรตำรวจและฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดการแก้ปัญหาลักลอบการนำเข้า โดยนำเรื่องไปรายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบในวันอังคาร 26 มกราคม เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรี สั่งการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ากระเทียมต่อไป

 

นอกจากนี้ จะเข้มงวดการออกไปอนุญาตนำเข้ากระเทียมให้มีการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของกระเทียมที่นำเข้า เข้มงวดการตรวจสอบการขนย้าย หากตรวจพบจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยแผนระยะยาวกระทรวงเกษตรฯจะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาพันธุ์กระเทียม ให้กระเทียมไทยเป็นกระเทียมคุณภาพ กลีบใหญ่ แกะง่าย รสชาติดี รวมถึงส่งเสริมการปลูกกระเทียมออร์แกนิกและเปิดตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง