รีเซต

พนักงาน กพท. ติดเชื้อโควิด แจ้งปิดบริการชั่วคราว

พนักงาน กพท. ติดเชื้อโควิด แจ้งปิดบริการชั่วคราว
TNN ช่อง16
28 เมษายน 2564 ( 18:22 )
44
พนักงาน กพท. ติดเชื้อโควิด แจ้งปิดบริการชั่วคราว

วันนี้(28 เม.ย.64) กองสื่อสารองค์กร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ในขณะนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้รับแจ้งจากพนักงาน 1 ราย เมื่อเย็นวานนี้ โดยผู้ติดเชื้อทำหน้าที่เป็นพนักงานรับข้อร้องเรียนทางคอมพิวเตอร์ และมีการติดต่อกับพนักงานอื่นเพียง 17 ราย จึงสามารถจำกัดวงของผู้ที่มีความเสี่ยงได้ง่ายและฝ่ายบุคคลได้มีการประสานไปยังผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขแล้ว ทั้งนี้ CAAT 

ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดสำหรับสถานการณ์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้

1. ทันทีที่ทราบข่าวพนักงานผู้ติดเชื้อได้ประสานมายังศูนย์เฉพาะกิจที่รับผิดชอบกรณีพนักงานติดเชื้อของ CAAT และได้ให้ข้อมูลรายชื่อกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงกับตนเองเท่าที่จำได้ทั้งหมด พร้อมทั้ง Timeline อย่างละเอียดย้อนหลัง 14 วัน

2. CAAT ได้ประสานงานให้คนที่ทราบว่ามีการสัมผัสใกล้ชิด และ พนักงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น  ในช่วงเวลาเดียวกับกลุ่มผู้ติดเชื้อโดยจัดเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง CAAT ได้ประสานไม่ให้พนักงานกลุ่มนี้เข้ามาทำงานที่สำนักงาน พร้อมทั้งประสานไปยังสำนักงานเขตหลักสี่และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ รวมถึงส่ง Timeline ของผู้ติดเชื้อให้กับหน่วยงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบุคคลในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงนี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และจะต้องถูกบังคับตรวจหาเชื้อ COVID-19 จนกว่าจะได้ผลที่แน่ชัด

3. จากข้อ 2 บุคคลที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงาน CAAT ที่ปฏิบัติงานในชั้นอื่น ๆ จะถือว่าเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำ ได้สั่งการให้เฝ้าระวังอาการตนเอง 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการสลับกันเข้าปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง CAAT มีมาตรการให้ต้องสลับกันปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) มาตั้งแต่เริ่มสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

4. สำนักงานจะหยุดดำเนินการในวันที่ 29 และ 30 เมษายน 2564 เพื่อพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงานทุกชั้นรวมถึงทำความสะอาดตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ และให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้มาติดต่อมีความประสงค์จะปรึกษากับพนักงานสามารถดำเนินการติดต่อผ่านทางระบบประชุมทางไกลได้

5. เจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค จะดำเนินการสอบสวนโรคจากผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งขณะนี้ยังไม่มี Timeline อย่างเป็นทางการ หากมีความคืบหน้า Timeline อย่างเป็นทางการและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ CAAT จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป ขอให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านติดตามข่าวสารจาก CAAT หากมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อที่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง