รีเซต

เช็กเงื่อนไขเปิดสถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ 1 มิ.ย.นี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

เช็กเงื่อนไขเปิดสถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ 1 มิ.ย.นี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไร
TNN ช่อง16
20 พฤษภาคม 2565 ( 14:48 )
142
1
เช็กเงื่อนไขเปิดสถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ 1 มิ.ย.นี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

วันนี้ (20 พ.ค.65) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.มีมติให้เปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะสถานบริหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป 

 

ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด ดังนี้

 

จังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิง

- พื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด (สีเขียว) 

ชัยนาท ตราด นครพนม น่าน บุรีรัมย์ พิจิตร อ่างทอง มหาสารคาม ยโสธร ลำปาง สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อุดรธานี อำนาจเจริญ

- พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด (สีฟ้า) 

กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่) โดยพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวใช้มาตรการเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

เวลาในการเปิดให้บริการ

ผู้ให้บริการสามารถจำหน่าย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ไม่เกิน 24.00 น. ส่วนผู้รับบริการสามารถนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน 24.00 น.

ข้อห้ามปฎิบัติ

- งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน

- งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้)

- งดการให้บริการในลักษณะที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า โดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัย

สำหรับแผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน มีดังนี้

มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ

1. พนักงาน นักร้อง นักดนตรี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น

2. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ App อื่น ๆ

3. ตรวจพนักงานทุกคนด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทุก 7 วัน และ เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง

4. ถือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention (UP)

มาตรการสำหรับผู้รับบริการ

1. ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รามถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น

2. ถือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention (UP)

3. ประชากรกลุ่ม 608 แนะนำ ให้ "งดหรือเลี่ยง" การเข้ารับบริการ

มาตรการสำหรับสถานประกอบการ

1. สถานบริการฯ ที่จะเปิดดำเนินการต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2+ และปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ตลอดจนควบคุมกำกับพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2. มท. กทม. สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กหม. ประเมิน อนุญาต และติดตามกำกับอย่างใกล้ชิด โดยอนุญาตให้เปิดดำเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ/สถานประกอบการ และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

3. จัดพื้นที่ให้บริการ โดยมีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร หรือให้เป็นไปตามมาตรการที่ราชการกำหนด

4. มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีเป็นอาคารปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา และอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสม

5. จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริการว่า เป็นผู้ที่รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือไม่

 

ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง