รีเซต

กรมอนามัย จ่อชง ศบค.ผ่อนคลาย "ฟิตเนส-สวนสาธารณะ-มหกรรมกีฬา"

กรมอนามัย จ่อชง ศบค.ผ่อนคลาย "ฟิตเนส-สวนสาธารณะ-มหกรรมกีฬา"
TNN ช่อง16
11 กันยายน 2564 ( 11:47 )
199
กรมอนามัย จ่อชง ศบค.ผ่อนคลาย "ฟิตเนส-สวนสาธารณะ-มหกรรมกีฬา"

 

วันนี้ (11 ก.ย.64) นพ.อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) และผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกิจกรรมและกิจการด้านการออกกำลังกาย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัย

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการจัดกลุ่มกิจกรรมและกิจการ 5 กลุ่ม ตามความเสี่ยง ได้แก่

 

1) สวนสาธารณะและสนามกีฬากลางแจ้ง

2) สถานที่ออกกำลังกายและสนามกีฬาในร่ม โรงยิม

3) สถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส

4) กิจกรรมรวมตัวออกกำลังกาย เช่น งานวิ่ง งานประกวดเต้น

5) การจัดมหกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬา

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบมาตรการ COVID-free ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่

1) แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID free Environment)

2) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการ (COVID free Personnel)

3) แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ (COVID free Customer) พร้อมกลไกในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามตั้งแต่ส่วนกลาง สู่ระดับจังหวัด ไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

สำหรับประเด็นแผนเผชิญเหตุนั้น ยังคงต้องพัฒนาเนื้อหาให้ครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ก่อนจะนำเข้าเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาเพื่อผ่อนคลายมาตรการทั้ง 5 กิจกรรมและกิจการต่อไป

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง