TrueID

วันนี้วันอะไร วันเลิกทาสสากล ตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม

วันนี้วันอะไร วันเลิกทาสสากล ตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม
TNN ช่อง16
24 พฤศจิกายน 2564 ( 17:31 )
59
วันนี้วันอะไร วันเลิกทาสสากล ตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม

รู้หรือไม่ โลกของเรามีวันเลิกทาสสากล วันสากลแห่งการเลิกทาส (International Day for the Abolition of Slavery) ตรงกับวันที่ 2 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ก่อตั้งขึ้นโดยสหประชาชาติ (UN) ซึ่งเป็นวันที่มีการจัดประชุมการปราบปรามการลักลอบค้ามนุษย์และการค้าประเวณีในเวทีระดับโลก ซึ่งจุดประสงค์ของวันแห่งการเลิกทาสสากลเพื่อกำจัดความเป็นทาสในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ การใช้ประโยชน์ทางเพศเพื่อการค้า แรงงานเด็ก การบังคับแต่งงาน หรือการนำเด็กไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ขัดแย้งทางอาวุธ


องค์การสหประชาชาติมีความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาทาสมาอย่างยาวนาน จึงจัดให้มีวันสากลแห่งการเลิกทาสขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหาทาสกันมากขึ้น และร่วมมือกันสอดส่องดูแล แก้ปัญหา ขจัดขบวนการสร้างทาสในพื้นที่ของตัวเองเพื่อให้ปัญหานี้หมดไป โดยเฉพาะปัญหาทาสในรูปแบบแรงงานที่ถูกบังคับขู่เข็ญ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ ที่ทางองค์การสหประชาชาติคิดว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน และควรจัดการให้หมดไปอย่างเร่งด่วน


ทั้งนี้ การค้ามนุษย์ถือได้ว่าเป็นปัญหาทั่วโลกที่มีผลกระทบเกือบทุกประเทศ ซึ่งตัวเลขประมาณการของ ILO ระบุว่า จำนวนแรงงานที่ถูกบังคับใช้แรงงานขั้นต่ำรวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศอันเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์มีประมาณ 2.45 ล้านคน


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง