รีเซต

เลือกตั้งเทศบาล หากวันนี้ไปใช้สิทธิไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

เลือกตั้งเทศบาล หากวันนี้ไปใช้สิทธิไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?
TNN ช่อง16
28 มีนาคม 2564 ( 08:06 )
87
เลือกตั้งเทศบาล หากวันนี้ไปใช้สิทธิไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

วันนี้ (28มี.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ตัวเองมีชื่ออยู่ และ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น 


ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง เริ่มจากตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ


จากนั้น จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งสีม่วงสำหรับเลือกนายกเทศมนตรี ใบที่สองบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1444


ทั้งนี้ มีหลายคนเกิดข้อคำถามว่า ถ้าไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันกล่าว แต่ก็ไม่อยากเสียสิทธิในอนาคต ต้องทำอย่างไร? 


หากประชาชนไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ได้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main 


โดยจะต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งก็ตรงกับวันที่ 21 – 27 มี.ค. 64 และวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 64 เท่านั้น


ส่วนใครที่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามปกติ อย่าลืม! จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรสีม่วง ใช้เลือก “นายกเทศมนตรี” ส่วนบัตรสีชมพู ใช้เลือก “สมาชิกสภาเทศบาล” (เลือกได้เขตละไม่เกิน 6 คน) และหากไม่ประสงค์เลือกใครเลย ให้กากบาทในช่อง "ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด"ข่าวที่เกี่ยวข้อง