รีเซต

ชาวกัมพูชากว่า 3 ล้านคนยังไร้ 'ห้องส้วม' รัฐมุ่งแก้ไขใน 5 ปี

ชาวกัมพูชากว่า 3 ล้านคนยังไร้ 'ห้องส้วม' รัฐมุ่งแก้ไขใน 5 ปี
Xinhua
25 ธันวาคม 2563 ( 11:18 )
140
ชาวกัมพูชากว่า 3 ล้านคนยังไร้ 'ห้องส้วม' รัฐมุ่งแก้ไขใน 5 ปี

พนมเปญ, 25 ธ.ค. (ซินหัว) -- แถลงการณ์จากกระทรวงการพัฒนาชนบทของกัมพูชาเมื่อวันพฤหัสบดี (24 ธ.ค.) ระบุว่าประชาชนในประเทศมากกว่า 3 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ยังคงขาดแคลนห้องน้ำอันถูกสุขลักษณะ

 

กระทรวงฯ เผยแพร่แถลงการณ์เนื่องในวันสุขาภิบาลแห่งชาติ (National Sanitation Day) ครั้งที่ 11 ชี้ว่าปัจจุบันประชากรทั่วประเทศราวร้อยละ 74.57 มีห้องส้วมให้ใช้งานแล้ว ขณะอีกร้อยละ 25.43 หรือมากกว่า 3 ล้านคน ยังคงขับถ่ายในพื้นที่โล่ง อาทิ ทุ่งนา พุ่มไม้ หรือแหล่งน้ำการขับถ่ายตามพื้นที่โล่งอาจส่งผลให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะเด็ก เผชิญอันตรายจากโรคที่ปนเปื้อนในอุจจาระ อาทิ โรคอุจจาระร่วงลูน เซเต็ง หัวหน้าฝ่ายการดูแลสุขภาพเขตชนบทของกระทรวงฯ กล่าวว่าการใช้ชีวิตโดยไม่มีห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับล้างมืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)"กระทรวงฯ มุ่งมั่นจะบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการทำให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัยได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2025" ลูนกล่าว "เราต้องการเห็นประชาชนในชุมชนชนบทอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยและมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะเด็กๆ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง