รีเซต

ยืนยันดาวอังคารมีทะเลสาบโบราณ ! และกำลังรอตรวจสอบร่องรอยสิ่งมีชีวิต

ยืนยันดาวอังคารมีทะเลสาบโบราณ ! และกำลังรอตรวจสอบร่องรอยสิ่งมีชีวิต
TNN ช่อง16
1 กุมภาพันธ์ 2567 ( 16:45 )
63
ยืนยันดาวอังคารมีทะเลสาบโบราณ ! และกำลังรอตรวจสอบร่องรอยสิ่งมีชีวิต

มนุษย์เราตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับดาวอังคารมาอย่างยาวนานภายใต้สมมุติฐานที่ว่าดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ และการศึกษาใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากำลังให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร


การศึกษาใหม่ที่นำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลีส (UCLA) สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยออสโลในประเทศนอร์เวย์ ยืนยันว่าโรเวอร์สำรวจดาวอังคารเพอร์เซอเวียแรนซ์ (Perseverance) ขององค์การนาซา ตรวจพบตะกอนของทะเลสาบโบราณ นั่นแสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ อาจเคยมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่มาก่อนทั้งนี้โรเวอร์สำรวจเพอร์เซอเวียแรนซ์ ลงจอดบริเวณปากปล่องภูเขาไฟเจเรโซ (Jerezo Crater) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 บนโรเวอร์ได้ติดตั้งเครื่องมือเรดาร์สำรวจที่ชื่อว่า ริมแฟ็กซ์ (RIMFAX) ซึ่งมันสามารถสแกนใต้พื้นผิวดาวอังคารได้ลึกถึง 20 เมตร


เรดาร์ได้เก็บข้อมูลบริเวณสภาพภูมิประเทศที่เรียกว่าเดลตา (Delta) หรือ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ หากเป็นบนดาวโลก สภาพแวดล้อมลักษณะนี้ เกิดจากการที่แม่น้ำพัดพาเอาตะกอนมาตกทับถมกันบริเวณปากแม่น้ำก่อนออกสู่ทะเลหรือทะเลสาบ 


ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์สำรวจผ่านภาพถ่ายวงโคจร ชี้ว่าบริเวณเดลตานี้มีตะกอนตกสะสมอยู่ จึงได้ส่งโรเวอร์สำรวจมาเพื่อใช้เรดาร์ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลจากเรดาร์ก็ให้ข้อมูลตรงกันคือ มีหลักฐานของชั้นตะกอนดินที่ถูกพัดพามาด้วยน้ำ ก่อนที่จะมาตกสะสมอยู่ที่นี่จนเกิดเป็นพื้นที่คล้ายดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ดังนั้นในอดีตบริเวณนี้น่าจะมีทะเลสาบ ผลลัพธ์นี้ถือเป็นข้อสนับสนุนว่าในอดีตดาวอังคารเคยเป็นดาวเคราะห์ที่มีน้ำและอาจเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ได้


นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าตะกอนในทะเลสาบนี้มีอายุประมาณ 3,000 ล้านปี และอาจค้นพบร่องรอยหลักฐานของสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์เรื่องสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งตอนนี้โรเวอร์สำรวจเพอร์เซอเวียแรนซ์ก็ได้เก็บตัวอย่างตะกอนหลายตัวอย่าง เพื่อส่งกลับมาวิเคราะห์เพิ่มเติมที่โลกในภารกิจ Mars Sample Return ที่คาดว่าจะมีขึ้นในระหว่างปี 2027-2033


การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสารไซเอนซ์แอดวานซ์ (Science Advances) ฉบับวันที่ 26 มกราคม 2024 ที่ผ่านมา


ที่มาข้อมูล InterestingEngineering, Science

ที่มารูปภาพ Mars.NASA.GOV

ข่าวที่เกี่ยวข้อง