รีเซต

ตร.ร่อนคำสั่ง จับตาแก๊งรถซิ่ง ห้วงวันหยุดยาว พ.ย. นี้ หวันซ้ำรอยภูทับเบิก

ตร.ร่อนคำสั่ง จับตาแก๊งรถซิ่ง ห้วงวันหยุดยาว พ.ย. นี้ หวันซ้ำรอยภูทับเบิก
ข่าวสด
13 พฤศจิกายน 2563 ( 20:37 )
189
ตร.ร่อนคำสั่ง จับตาแก๊งรถซิ่ง ห้วงวันหยุดยาว พ.ย. นี้ หวันซ้ำรอยภูทับเบิก

ตร.สั่งตำรวจทั่วประเทศกวดขันจับกุมแข่งรถในทาง ห้วงหยุดยาว 19-22 พ.ย.นี้ หลังมีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวแข่งรถบนถนนทางหลวงสายสระบุรี-หล่มสัก

 

วันที่ 13 พ.ย. 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ได้มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงผู้รับปฏิบัติ ผบช.น., ภ.1-9, ก.สยศ.ตร., สทส. ผบก.น.1-9, จร., ทล., หน.ฝอ.ศปก.ตร. ที่ 0007.22/2123 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

 

1.อ้างถึง 1.1 คำสั่งตร.ที่ 570/2563 ลง 22 ต.ค. 63 จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปข.ตร. ) โดยมีพล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรอง ผอ.ศปข.ตร.

 

1.2 แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตร. ปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 29 ต.ค. 63 ภายใต้ “แผนพิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน”

 

1.3 กรณีปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสังคมเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63 เหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นนัดรวมตัวกันแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนทางหลวงหมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก มุ่งหน้าภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยเร่งเครื่องยนต์และแข่งความเร็ว ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

 

ด้วยในระหว่างวันที่ 19-22 พ.ย. 63 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ลงมติเห็นชอบ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวัน ส่งผลให้ในช่วงวันเวลาดังกล่าว มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดการเข้ารวมกลุ่ม นำไปสู่การแข่งรถในทางและกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

 

และเพื่อให้การดำเนินการตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนำไปสู่การกำกับดูแลการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นแนวทางเดียวกันสอดคล้องตามมาตรการที่ตร. ได้กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรในห้วงเวลาดังกล่าว จึงให้ดำเนินการดังนี้ ให้ ผบช.น., ภ.1-9, และก. สั่งการหน่วยในสังกัดเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางฯ

 

โดยให้รองผบก. (ที่ได้รับมอบหมาย) สั่งการและควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของหัวหน้าสน. / สภ. อย่างใกล้ชิด และถือปฏิบัติตามมาตรการและแผนที่ตร. กำหนดไว้โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ให้กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจัง เมื่อปรากฏเป็นความผิดชัดเจน

 

เน้นการตรวจตราบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าตลอด 24 ชม. สวนสาธารณะ จุดเสี่ยงจุดล่อแหลม และสถานที่ที่เหมาะแก่การรวมกลุ่ม โดยให้รองผบช. รองผบก. (ที่ได้รับมอบหมาย) ควบคุมกำกับดูแลสั่งการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

 

สำหรับกรณีมีการร้องเรียนผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1599 ศปก.ตร. ให้ กก.สส.บก.น. / ภ.จว. ร่วมกับงานสืบสวนของสน. / สภ. ตรวจสอบและดำเนินการโดยให้รองผบก. (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติด้วยตนเอง และให้ข้าราชการตำรวจระดับสว. ขึ้นไป เป็นผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลจากประชาชน เพื่อให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัยน้อยลง สร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

 

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง