รีเซต

CaregiverThai เว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากคุณหมอรามาฯ

CaregiverThai เว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากคุณหมอรามาฯ
TNN ช่อง16
5 ธันวาคม 2565 ( 17:21 )
71
CaregiverThai เว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากคุณหมอรามาฯ

จากการสำรวจในปี 2021 พบว่า ประเทศไทยมีผู้มีภาวะสมองเสื่อมจำนวนสูงถึง 680,000 คน แต่ไม่ได้มีเพียงผู้ป่วยสมองเสื่อมเท่านั้นที่ต้องการการดูแล ผู้ทำหน้าที่คอยดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเองก็ต้องการการดูแลเช่นกัน นั่นคือจุดที่ผศ. พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลสังเกตเห็นจากการรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อม

สำหรับโรคสมองเสื่อมนั้น มิใช่เพียงโรคที่ทำให้ผู้ป่วยหลงลืมความทรงจำเพียงอย่างเดียว แต่ยังทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำได้ เช่น การล้างหน้าแปรงฟัน, การเข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่าย เป็นต้น อีกทั้งยังทำให้มีนิสัยใจคอ หรือบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป 


"ผู้มีภาวะสมองเสื่อมเพียง 1 คนส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของสมาชิก  ที่เหลือในครอบครัวด้วย" -  ผศ. พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจนกล่าว


โดยเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ดูแลจะต้องมีแหล่งความรู้เกี่ยวกับการดูแลจัดการผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา จึงมีเว็บไซต์ CaregiverThai (แคร์กิฟเวอร์ไทย) เกิดขึ้น และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา ไม่เพียงเท่านั้น ภายในเว็บไซต์ยังมุมผู้ดูแลที่มีเนื้อหา เช่น บทความ 10 สัญญาณเตือนผู้ดูแลเครียด, บทความจากผู้ดูแลถึงผู้ดูแล รวมไปถึงแบบประเมินความเครียดสำหรับผู้ดูแลด้วย

“อยากให้ผู้ดูแลรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว แล้วสิ่งที่คุณเจอก็ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนบาป เผชิญกรรมอยู่คนเดียว” - ผศ. พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจนกล่าว


นอกจากนี้ ผู้ดูแลยังสามารถดาวน์โหลดตารางยา, ตารางบันทึกความดันและชีพจร และตารางบันทึกความดัน-ชีพจร-อุณหภูมิ-ออกซิเจน-ปริมาณน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถบันทึกข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน และแพทย์เจ้าของไข้จะสามารถตรวจดูข้อมูลเหล่านั้นได้เมื่อถึงเวลานัด


โดยอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่พลาดไม่ได้ก็คือ กิจกรรมใกล้คุณ และแหล่งช่วยเหลือและแหล่งสนับสนุน ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม, แหล่งช่วยเหลือ และแหล่งสนับสนุนในพื้นที่สำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ดังกล่าวยังต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมด้านข้อมูลกิจกรรม, แหล่งช่วยเหลือ และแหล่งสนับสนุนในแต่ละพื้นที่ โดยพวกเราคนไทยที่มีข้อมูลเหล่านี้ของแต่ละพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลให้กับทางเว็บไซต์ เพื่อนำแสดงผลให้คนอื่น ๆ เข้าถึงข้อมูลได้


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง