ทัพมดงานจีนกลางหิมะ ไม่หวั่นแม้วันหนาวติดลบ 20 องศา!

ทัพมดงานจีนกลางหิมะ ไม่หวั่นแม้วันหนาวติดลบ 20 องศา!
Xinhua Thai
17 ธันวาคม 2563 ( 23:11 )
66
ทัพมดงานจีนกลางหิมะ ไม่หวั่นแม้วันหนาวติดลบ 20 องศา!

เสิ่นหยาง, 17 ธ.ค. (ซินหัว) -- ในโมงยามที่หลายพื้นที่ของจีนเหน็บหนาวด้วยฤดูกาล และขาวโพลนด้วยหิมะ เหล่าคนงานกลางแจ้งยังต้องเดินหน้าทำงานของพวกเขาต่อไป เพื่อให้อุตสาหกรรมต่างๆ ก้าวหน้า และประชาชนคนอื่น ๆ ยังใช้ชีวิตตามปกติได้ ทั้งงานก่อสร้าง งานดูแลการจราจรบนท้องถนน งานส่งของและอาหาร งานทำสวน งานตรวจสอบสภาพรถไฟ เป็นต้น

 

(แฟ้มภาพซินหัว : คนส่งอาหารตรวจสอบคำสั่งซื้อบนโทรศัพท์มือถือ ในนครเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 16 ธ.ค. 2020)

 

(แฟ้มภาพซินหัว : คนงานก่อสร้างสวนสนุก "ฮาร์บิน ไอซ์-สโนว์ เวิลด์" ในฮาร์บินมณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ท่ามกลางอากาศที่เหน็บหนาวเฉียดติดลบ 20 องศาเซลเซียส วันที่ 16 ธ.ค. 2020)

 

(แฟ้มภาพซินหัว : คนงานก่อสร้างสวนสนุก "ฮาร์บิน ไอซ์-สโนว์ เวิลด์" ในฮาร์บินมณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ท่ามกลางอากาศที่เหน็บหนาวเฉียดติดลบ 20 องศาเซลเซียส วันที่ 16 ธ.ค. 2020)

 

(แฟ้มภาพซินหัว : คนงานเทปูนซีเมนต์ ในพื้นที่ก่อสร้างของเขตต้าซิง กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 16 ธ.ค. 2020)

 

(แฟ้มภาพซินหัว : ตำรวจจราจรทำงานบนท้องถนนในอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ท่ามกลางอากาศที่เหน็บหนาวเฉียดติดลบ 20 องศาเซลเซียส วันที่ 16 ธ.ค. 2020)

 

(แฟ้มภาพซินหัว : แพทย์ประจำหมู่บ้านใช้มืออังเหนือกองไฟที่จุดเพื่อให้ความอบอุ่น ในหมู่บ้านซวงมู่ อำเภออี๋เฟิง เมืองอี๋ชุน มณฑลเจียงซี ทางตะวันออกของจีน วันที่ 16 ธ.ค. 2020)

 

(แฟ้มภาพซินหัว : คนงานทำสวนในจัตุรัสวัฒนธรรม นครฉางชุนมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ท่ามกลางอากาศที่เหน็บหนาวถึงติดลบ 22 องศาเซลเซียส วันที่ 16 ธ.ค. 2020)

 

(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่การรถไฟตรวจสอบสภาพรถไฟในนครหลานโจว มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 16 ธ.ค. 2020)

 

(แฟ้มภาพซินหัว : คนงานทำงานในจุดชมวิวเสินซาไห่ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 13 ธ.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง