รีเซต

วันแรงงานแห่งชาติ - วันพืชมงคล 2567 "ธนาคาร" หยุดไหม? เช็กได้ที่นี่

วันแรงงานแห่งชาติ - วันพืชมงคล 2567 "ธนาคาร" หยุดไหม? เช็กได้ที่นี่
TNN ช่อง16
23 เมษายน 2567 ( 12:20 )
104
วันแรงงานแห่งชาติ - วันพืชมงคล 2567 "ธนาคาร" หยุดไหม? เช็กได้ที่นี่

“วันแรงงานแห่งชาติ” เป็นที่ทราบกันดีว่า ตรงกับวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อให้ทุกคนได้รำลึกถึงความสำคัญของแรงงาน โดยประเทศแถบยุโรปในสมัยก่อนได้ถือเอาวันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงขอให้ปลูกพืชได้ผลดี รวมถึงขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นนอกจากนี้ยังมีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ซึ่งประเพณีนี้ในประเทศอังกฤษก็ยังมีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้


ซึ่งไทยเอง คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงานได้จัดประชุมพร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่า ควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติ จนเป็นที่มาของวันกรรมกรแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติด้วย


วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567


- วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงาน (หยุดเฉพาะภาคเอกชน, ธนาคาร ส่วนข้าราชการไม่หยุด)

- วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล

- วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 หยุดชดเชย วันฉัตรมงคล

- วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

- วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชาวันแรงงานแห่งชาติ "ธนาคาร" หยุดไหม?

วันหยุดธนาคาร หรือ วันหยุดสถาบันการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีกำหนดวันหยุด 3 วันคือ


- วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ


- วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)


- วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา


ทั้งนี้ สรุปได้ว่า วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานเป็นวันหยุดธนาคาร แต่ วันพืชมงคล 10 พฤษภาคม 2567  ถือเป็น วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ ไม่เป็นวันหยุดธนาคารปฏิทินวันพระปี 2567 เดือนพฤษภาคม

-วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ปีมะโรง
-วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีมะโรง
-วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง
-วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง (วันวิสาขบูชา)
-วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง (วันอัฏฐมีบูชา)


วันสำคัญ เดือนพฤษภาคม 2567

-1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
-5 พฤษภาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
-8 พฤษภาคม 2567 วันกาชาดสากล
-11 พฤษภาคม 2567 วันปรีดี พนมยงค์
-12 พฤษภาคม 2567 วันพยาบาลสากล
-22 พฤษภาคม 2567 วันความหลากหลายทางชีวภาพ / วันอัฏฐมีบูชา
-23 พฤษภาคม 2567 วันเต่าโลก
-31 พฤษภาคม 2567 วันงดสูบบุหรี่โลก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง