รีเซต

วันวิสาขบูชา 2567 ราชการหยุดไหม ธนาคาร เปิดทำการหรือไม่?

วันวิสาขบูชา 2567 ราชการหยุดไหม ธนาคาร เปิดทำการหรือไม่?
TNN ช่อง16
18 พฤษภาคม 2567 ( 15:50 )
57
วันวิสาขบูชา 2567 ราชการหยุดไหม ธนาคาร เปิดทำการหรือไม่?

“วันวิสาขบูชา 2567” ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ ตามปฏิทินวันหยุดนั้น จะเป็นวันหยุดของทั้ง ข้าราชการ ภาคเอกชน และธนาคาร


วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือนหก หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ในห้วงระยะเวลาที่ต่างกันคือ  


ครั้งแรก เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสพระเจ้าสุทโธธนะ และ พระนาง สิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ โดยประสูติที่ป่าลุมพินีวัน ณ เขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดา


ครั้งที่สอง เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ออกทรงผนวชได้ ๖ ปี พระชนมายุ ๓๕ พรรษา ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
ประเทศมคธปัจจุบันคือที่ตั้งพุทธคยา

ครั้งที่สาม เกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ ปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ณ เมืองกุสินารา


เหตุการณ์สำคัญทั้งสามประการนี้ เกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน ทางจันทรคติ ซึ่งนับวันขึ้นแรม ตามวิถีการโคจรของดวงจันทร์ เป็นหลักในการกำหนดวัน เดือนและปีซึ่งยังคงใช้กันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ ควบคู่กันไปกับการกำหนดวัน เดือน และปีทางสุริยคติ ซึ่งเป็นไปตามวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์ นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งยังไม่เคยมีการประจวบกันเช่นนี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด 


และเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดมาก่อนจนตราบเท่าปัจจุบันแต่ความอัศจรรย์ดังกล่าว ก็ยังไม่เทียบเท่ากับการอุบัติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลก และได้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพื่ออนุเคราะห์โลกให้เกิดประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งมวลวันวิสาขบูชาจึงนับว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน


วันวิสาขบูชา 2567 ข้าราชการ-ธนาคาร หยุดไหม


วันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2567

- วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล

- วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา


วันหยุดธนาคาร เดือนพฤษภาคม 2567

- วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ

- วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)

- วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชายอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง