'ธารน้ำแข็งฟอกซ์' งานศิลป์สุดเยือกเย็นจากธรรมชาติ

'ธารน้ำแข็งฟอกซ์' งานศิลป์สุดเยือกเย็นจากธรรมชาติ
Xinhua Thai
14 ตุลาคม 2564 ( 16:16 )
11
'ธารน้ำแข็งฟอกซ์' งานศิลป์สุดเยือกเย็นจากธรรมชาติ

เวลลิงตัน, 14 ต.ค. (ซินหัว) -- ชมความสวยงามของธารน้ำแข็งฟอกซ์ (Fox Glacier) บริเวณชายฝั่งตะวันตกบนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์

 

ธารน้ำแข็งฟอกซ์เป็นธารน้ำแข็งที่เข้าถึงได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยจุดสิ้นสุดของธารน้ำแข็งที่ทิ้งตัวลงมา (terminal face) สูงเหนือระดับน้ำทะเล 300 เมตร

 

ทว่าช่วงหลาย 10 ปีที่ผ่านมา ธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ละลายตัวลงอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก

 

(บันทึกภาพวันที่ 13 ต.ค. 2021)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง