รีเซต

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 วันไหน? เปิดไทม์ไลน์ลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง 2565 "สมัครร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5" ต้องมีอะไรบ้าง

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 วันไหน? เปิดไทม์ไลน์ลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง 2565 "สมัครร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5" ต้องมีอะไรบ้าง
Ingonn
15 สิงหาคม 2565 ( 09:36 )
7.6K
1
ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 วันไหน? เปิดไทม์ไลน์ลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง 2565 "สมัครร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5" ต้องมีอะไรบ้าง

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 วันไหน? สมัครร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5 ลงทะเบียนร้านค้า คนละครึ่งเฟส 5 ทำอย่างไร? โครงการ คนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 โดยรัฐช่วย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 800 บาท ตลอดโครงการ

 

โดยร้านค้าที่ต้องการ ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 สามารถ ลงทะเบียนร้านค้า คนละครึ่งเฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผู้ประกอบการที่ต้องการสมัครร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5 เช็กเงื่อนไขที่นี่!

 

เช็คประเภทร้านค้า สมัครร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5

 1. คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher/gift card) บัตรเงินสด (cash card) และสินค้า/บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระล่วงหน้า (prepaid)
 2. การซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสดหรือรับแลกสินค้า/บริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด
  (คลิกรายละเอียด)
 3. ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ยกเว้น ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน
 4. ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์
 5. เริ่มลงทะเบียนร้านค้าใหม่ตั้งแต่ 15 ส.ค. 65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6.00 - 22.00 โดยมีช่องทางดังนี้
  • สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น
  • ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศในเวลาทำการ

 

"สมัครร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5" ต้องมีอะไรบ้าง

 1. กลุ่มร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ร้านขายสินค้าทั่วไป ผู้ประกอบการรายย่อย

  คุณสมบัติ
  • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ยกเว้น ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง หรือร้านค้า
   ของวิสาหกิจชุมชน
  • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์

 2. กลุ่มร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

  คุณสมบัติ
  • ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการและขึ้นทะเบียน ร้านธงฟ้าฯ จากกรมการค้าภายในแล้ว

 3. กลุ่มบริการ
  • บริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ บริการรถโดยสารสาธารณะ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล ยกเว้น การบริการของ
    กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง หรือการบริการของวิสาหกิจชุมชน
  • บริการขนส่งสาธารณะประกอบกิจการที่ไม่ใช่นิติบุคคล ได้แก่ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
   (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสอง
   แถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
  • บริการขนส่งมวลชนสารณะในนามนิติบุคคล ได้แก่ รถไฟฟ้าเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ
   และเรือโดยสารสาธารณะ

 

ช่องทางลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง 2565

บุคคลธรรมดา

กรณีเป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐ ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

 1. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
 2. สมัครด้วยตนเอง ผ่าน www.คนละครึ่ง.com
  • มีบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย
 3. ผ่านสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

กรณีเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐ ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือกรณีเป็นผู้ประกอบการร้านค้า บริการ หรือขนส่งสาธารณะ

 1. สมัครด้วยตนเอง ผ่าน www.คนละครึ่ง.com
  • มีบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย
 2. ผ่านสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

 

นิติบุคคล (กองทุนหมู่บ้าน , วิสาหกิจชุมชน , ผู้ให้บริการขนส่งมวลชน สาธารณะ (Mass Transit))

กรณีเป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐ ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

 • ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการพร้อมเอกสารประกอบ* ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ


กรณีเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐ ที่ไม่มีที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

 1. สมัครถุงเงินกรุงไทยด้วยตนเอง ผ่าน www.ถุงเงินกรุงไทย.com หรือสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดโดย TAX ID เดียวกับนิติบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ)
 2. ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการพร้อมเอกสารประกอบ ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

วิธีลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5

 1. มีบัญชีกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดา
 2. เข้าเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com
 3. กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียน พร้อมยินยอม รับทราบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
 4. สมัครแอปถุงเงิน(กรณียังไม่มี)
 5. เลือกโครงการที่ต้องการเข้าร่วม เลือกโครงการคนละครึ่ง
 6. เจ้าหน้าที่โครงการติดต่อร้านค้าเพื่อสำรวจกิจการ
 7. แจ้งผลอนุมัติผ่าน Notification บนแอปถุงเงิน และ SMS

 

วิธียืนยันสิทธิร้านค้าคนละครึ่ง รายเดิม

 1. อัพเดทเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 2. เข้าแอปถุงเงิน กดแบนเนอร์ "โครงการคนละครึ่ง"
 3. กดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของโครงการ
 4. สมัครเข้าร่วมโครงการสำเร็จ
 5. รับขำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชน

 

ลงทะเบียนร้านค้า คนละครึ่งเฟส 5 รู้ผลใน 3 วัน

 1. เตรียม บัตรประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการ
 2. นำแบบฟอร์มลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่รัฐรับรองเอกสาร เพื่อยืนยันประกอบอาชีพถูกต้องตามเงื่อนไขโครงการ (เจ้าหน้าที่รัฐ : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
 3. นำเอกสารลงทะเบียนและใบรับรองมายื่นที่ จุดตั้งบูธกระทรวงมหาดไทย ที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

หมายเหตุ : ตรวจสอบผลพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปฯ ถุงเงิน จะปรากฎปุ่มคนละครึ่ง หากลูกค้าเคยทำผิดเงื่อนไขโครงการภาครัฐ หรือเคยแจ้งยกเลิกร่วมโครงการภาครัฐ จะไม่สามารถร่วมโครงการได้

 

 

วิธีการใช้งานแอปถุงเงิน คนละครึ่งเฟส 5

 1. ร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จะเห็นปุ่มโครงการคนละครึ่ง (สีขาว)
 2. กดปุ่ม “คนละครึ่ง” เพื่อรับ T&C เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
 3. เมื่อกดปุ่ม “ยอมรับ” T&C ในช่วงที่ยังไม่เริ่มโครงการคนละครึ่งจะแสดง Popup เตือน
 4. เมื่อกดปุ่ม “ยอมรับ” T&C ในช่วงเวลาโครงการคนละครึ่ง ปุ่มจะกลายเป็นสีฟ้า พร้อมใช้
 5. ช่วงเวลาโครงการคนละครึ่งคือ 06:00 - 23:00 น. หากเข้าใช้งานก่อนหรือหลังเวลาดังกล่าว จะแสดง popup เตือน

 

 

ไทม์ไลน์"คนละครึ่งเฟส 5" เงินเข้าวันไหน

วันที่

สิทธิคนละครึ่งเฟส 5

15 สิงหาคม 2565เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า
17 สิงหาคม 2565เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร-เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform
19 สิงหาคม 2565
 • รายเก่า ยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 
 • รายใหม่ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5
1 กันยายน 2565เริ่มใช้จ่ายใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5
14 กันยายน 2565วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก กรณีผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 หากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลังวันที่ 1 ก .ย. 65 จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS
31 ตุลาคม 2565สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

ข้อมูล www.คนละครึ่ง.com

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม