รีเซต

กทม.สั่งปิด "ตลาดนัดจตุจักร" 16-29 ก.ค.64 ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

กทม.สั่งปิด "ตลาดนัดจตุจักร" 16-29 ก.ค.64 ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
TNN ช่อง16
16 กรกฎาคม 2564 ( 17:15 )
61
กทม.สั่งปิด "ตลาดนัดจตุจักร" 16-29 ก.ค.64 ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันนี้ (16 พ.ค.64) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลเพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตราย โดยมีคำสั่งกำหนดให้ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.

แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid 19 ได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่ายในอัตราเร่งที่สูงมาก ประกอบกับผู้ค้าภายในตลาดนัดจตุจักรจำนวนมากมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดที่จะต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรการในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัดและควบคุมการระบาดของโรคให้คลี่คลายลงได้อย่างวดเร็ว สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร จึงสั่งปิดการค้า "ตลาดนัดจตุจักร" เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16-29 ก.ค.64 เพื่อการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง