ชาวบ้านร้อง ศูนย์ดำรงธรรม ทวงถามค่าเวรคืน

ชาวบ้านร้อง ศูนย์ดำรงธรรม ทวงถามค่าเวรคืน
77ข่าวเด็ด
1 มิถุนายน 2563 ( 23:50 )
92
ชาวบ้านร้อง ศูนย์ดำรงธรรม ทวงถามค่าเวรคืน

 

จังหวัดน่าน ตัวแทนชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือร้องศูนย์ดำรงธรรม เหตุยังไม่ได้รับค่าเวนคืน การก่อสร้างคลองส่งน้ำ ตำบลผาตอ ตำบลผาทอง ท่าวังผา

 

 

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันนี้ 1 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้มีราษฎรบ้านแหน หมู่ที่ 1หมู่ที่ 2 และบ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

โดยรวมตัวกันประมาณ 30 คน มี นายบุญส่ง ภาพติ๊บ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และนายฤทธิ์ ไชยคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังทอง เป็นแกนนำได้เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดน่าน โดยมี นายอาภรณ์ นิลศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดน่าน เป็นผู้รับเรื่อง

 

ซี่งเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับการที่ชลประทานจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ำในเขต ตำบลผาตอ และตำบลผาทอง ได้ดำเนินการเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และโครงการดังกล่าวบางส่วน ได้ก่อสร้างในเขตที่ดินของราษฎร และทางกรมชลประทานได้แจ้งว่าจะมีการจ่ายค่าเสียหาย หรือจ่ายค่าเวนคืนที่ดิน

 

โดยแจ้งกับราษฎรว่าจะมีการจ่ายค่าเวรคืนที่ดิน ในตารางวาละ 100 บาท ส่วนต้นไม้หรือไม้ยืนต้นจะจ่ายค่าเสียหายต้นละ 600 บาท ซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปตั้งนานแล้ว และบางหมู่บ้านก็ได้รับเงินไปแล้ว แต่ราษฎรบางรายใน 3 หมู่บ้านยังไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด

 

 

ทางผู้ใหญ่บ้าน บ้านแสนทอง และบ้านแหน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 เคยไปติดต่อที่สำนักงา ชลประทานจังหวัดน่านแล้ว แต่ก็ยังไร้วี่แววไม่ได้รับเงิน โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเอกสารไม่พร้อมบ้าง ไม่ครบบ้าง และเคยไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าวังผา ก็ยังไร้คำตอบ

 

ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่านได้รับเรื่องไว้ และได้เชิญทางชลประทาน โดยมีนาย วีระพงษ์ ประทุมโทน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และนาย สุพจน์ ช้างสาร หัวหน้าโครงการมาชี้แจงกับชาวบ้าน และได้ตอบคำถามและชี้แจงว่า

 

ทางชลประทานจังหวัดน่านแจ้งว่า โครงการดังกล่าวได้มีการจ่ายเงินเยียวยา ซึ่งได้แบ่งเป็น 4กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้จ่ายไปแล้ว กลุ่มที่ 2 ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วอยู่ระหว่างรอจ่ายเงิน กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างทำบัญชี กลุ่มที่ 4 ตกหล่นมีจำนวน 34 ราย

 

โดยทางชลประทานจังหวัดน่าน จะได้ไปทำการตรวจสอบข้อมูล และจะส่งข้อมูลให้กับทางผู้ใหญ่บ้านใน วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ทางผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบ ว่ามีผู้ใดตกหล่นบ้างและในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ทางชลประทานจังหวัดน่านจะลงไปสำรวจอีกครั้งหนึ่ง ทางกลุ่มชาวบ้านและแกนนำได้ยินยอมรับข้อเสนอ และได้แยกย้ายกันกลับ

 

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง