รีเซต

นิพนธ์ ชูเบตง เมืองท่องเที่ยวชายแดน จัดงบฯหนุนระบบบำบัดน้ำเสีย-ปรับปรุงด่าน 5.2ล้าน

นิพนธ์ ชูเบตง เมืองท่องเที่ยวชายแดน จัดงบฯหนุนระบบบำบัดน้ำเสีย-ปรับปรุงด่าน 5.2ล้าน
มติชน
10 เมษายน 2565 ( 17:56 )
38
นิพนธ์ ชูเบตง เมืองท่องเที่ยวชายแดน จัดงบฯหนุนระบบบำบัดน้ำเสีย-ปรับปรุงด่าน 5.2ล้าน

นิพนธ์ ชู เบตงเมืองท่องเที่ยวชายแดน หลังจัดงบประมาณสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสีย-ปรับปรุงอาคารด่านตรวจคนเข้าเมือง 5.2 ล้านบาทเพื่อรองรับการเติบโตเมือง

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยในคราวการลงพื้นที่ร่วมนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ว่า เบตงเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานทั้งในเรื่องขนบธรรมเนียมการอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน พี่น้องมุสลิม โดยมีวิถีชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้ง มีจุดเด่นทั้งการเป็นเมืองชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารเลิศรสต่างๆ และเยี่ยมชมสภาพบ้านเมือง แหล่งท่องเที่ยวทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นต้น สิ่งดีๆเหล่านี้จึงเป็นจุดเด่นในการที่จะต้อนรับท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อเมืองมีการขยายตัวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแล้ว จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการระบบต่างๆให้มีความพร้อม เช่น การแก้ปัญหาขยะ การจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถรองรับการเป็นชุมชนเมือง โดยมีแนวคิดในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีโครงสร้างใต้ดิน และออกแบบพื้นที่ด้านบนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เป็นพื้นที่พักผ่อนประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย เช่น เป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมกลางแจ้ง การดำเนินการขององค์การจัดการน้ำเสียในพื้นที่ เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อย่างเทศบาลเมืองเบตง จึงเป็นหน่วยสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตนได้ลงติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองเบตง และได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียกับเทศบาลเมืองเบตง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอจน.แล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอใช้พื้นที่จากวัดพุทธาธิวาสซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็สามารถจัดสรรงบประมาณได้ทันที

 

นายนิพนธ์ เปิดเผยต่ออีกว่า ตนได้ประสานไปยังกรมโยธิการและผังเมือง ซึ่งขณะนี้ได้อนุมัติงบประมาณแล้วจำนวน 5.2 ล้านบาทเพื่อนำมาปรับปรุงอาคารสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองและพื้นที่ โดยรอบ อันเป็นการพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนเบตงให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดภาพลักษณ์ของด่านพรมแดนเบตงให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่เสมือนประตูหน้าด่านของประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด่านชายแดนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนเบตง


บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง