รีเซต

KTAMเตรียม1.8พันล้านจ่ายปันผล กองโครงสร้างพื้นฐาน-อสังหางบโต

KTAMเตรียม1.8พันล้านจ่ายปันผล กองโครงสร้างพื้นฐาน-อสังหางบโต
ทันหุ้น
13 มิถุนายน 2567 ( 19:53 )
5
KTAMเตรียม1.8พันล้านจ่ายปันผล กองโครงสร้างพื้นฐาน-อสังหางบโต

#KTAM#ทันหุ้น KTAM เตรียมจ่ายปันผลและลดทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน -กองทุนอสังหาฯ Q1 ปี 67 กว่า 1.8พันล้าน รับทรัพย์ 14 มิ.ย.นี้


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) เปิดเผยว่า จากข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน 2567 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศปรับดีขึ้นจากภาคบริการที่ขยายตัว สอดคล้องกับรายรับภาคการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ KTAM สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ประกาศจ่ายปันผลและจ่ายลดทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมจำนวนกว่า 1,854 ล้านบาท พร้อมกันในวันที่ 14 มิ.ย. 2567 นี้


*แจกปันผลต่อเนื่อง

กลุ่มกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) ลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าในอัตรา 62% ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (หรือ KPP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มน้ำตาลครบุรี) กับ กฟผ. และกลุ่มน้ำตาลครบุรีโดยเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้กากอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงหลัก สัญญาเข้าลงทุนมีระยะเวลาถึงปี 2582 หรืออีกประมาณ 15 ปี


KBSPIF เหมาะกับนักลงทุนที่มีมุมมองการลงทุนระยะยาว มองหากระแสรายได้จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567 ในอัตรา 0.2420 บาทต่อหน่วย


อีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจคือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ที่ลงทุนในสิทธิในรายได้ 45% ของรายได้ค่าผ่านทางสุทธิ ที่จัดเก็บได้จากโครงการทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งบริหารโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สัญญามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 24 ปี (สิ้นสุดปี 2591) กองทุนนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนที่มีมุมมองการลงทุนระยะยาว มองหาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่มีโอกาสสร้างรายได้ให้เติบโตตามภาวะเงินเฟ้อ และการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการทางพิเศษทั้งใน 2 เส้นทางนี้

TFFIFกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567 ในอัตรา 0.1099 บาทต่อหน่วย


และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 33 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567 ในอัตรา 0.1501 บาทต่อหน่วย และจ่ายลดทุนครั้งที่ 13 ในอัตรา 0.0800 บาทต่อหน่วย รวมจ่ายปันผลและลดทุน จำนวน 0.2301 บาทต่อหน่วย


*กองทุนอสังหาผลงานดี

สำหรับกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ซึ่งลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน, อาคาร และส่วนควบของ อาคารสำนักงานและศูนย์การค้าในอาคารที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง 3 แห่ง ได้แก่ CP Tower 1 (สีลม) CP Tower 2 (รัชดาภิเษก) และ CP Tower 3 (พญาไท) กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 40 จากกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567 ในอัตรา 0.0295 บาทต่อหน่วย และจ่ายลดทุนครั้งที่ 16 ในอัตรา 0.1585 บาทต่อหน่วย รวมเงินปันผลและลดทุน จำนวน 0.1880 บาทต่อหน่วย


รวมถึงกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) ซึ่งลงทุนในสิทธิการเช่าของสิ่งปลูกสร้างบางส่วนในโครงการตลาดไท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 54 จากผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567 และกำไรสะสม ในอัตรา 0.5547 บาทต่อหน่วย


นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ยังมีการจ่ายปันผลจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (LPF) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ธ.ค. 2566 – 29 ก.พ. 2567 ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหน่วยแล้วเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งที่ 48 ในอัตรา 0.2238บาทต่อหน่วย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง