รีเซต

APEC 2022 กอ.รมน.ชวนปชช.ช่วยดูแลความปลอดภัยผ่านสายด่วน 1374

APEC 2022 กอ.รมน.ชวนปชช.ช่วยดูแลความปลอดภัยผ่านสายด่วน 1374
TNN ช่อง16
17 พฤศจิกายน 2565 ( 14:09 )
34
APEC 2022 กอ.รมน.ชวนปชช.ช่วยดูแลความปลอดภัยผ่านสายด่วน 1374

วันนี้ (17 พ.ย. 65) นางทศยาพร ดิเรกวุฒิ รองโฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า กอ.รมน. ได้เปิดช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อแจ้งเหตุความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการประชุม APEC 2022 ผ่านสายด่วน กอ.รมน. 1374 ตลอด 24 ชั่วโมง และ  ส่งชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณรอบสถานที่จัดการประชุม โรงแรมที่พักของผู้นำ ย่านธุรกิจและสถานที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่สถานี/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรถไฟฟ้า BTS และจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ได้ร่วมเป็นหูเป็นตา เพื่อร่วมกันสร้างภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุม APEC 2022 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

การประชุม APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล”  เริ่มจากการประชุมเจ้าหน้าอาวุโสเอเปค ที่จัดขึ้นแล้วในช่วง 14-15 พ.ย. 2565 , การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ระหว่าง 16- 17 พ.ย. 65 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปค ครั้งที่ 29 ที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. 65  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาทนำและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนโอกาสของไทยทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว โดยรัฐบาลไทยได้สอดแทรกเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยในทุกกิจกรรมการประชุม 

นอกจากนี้ ไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุม ได้เชิญมกุฎราชกุมาร/นายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบีย และประธานาธิบดีฝรั่งเศส เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปคในฐานะแขกพิเศษ เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปคกับคู่ค้านอกภูมิภาค ขณะเดียวกัน ไทยได้ใช้โอกาสนี้ เชิญประธานาธิบดีจีนและประธานาธิบดีเวียดนามที่มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลด้วย ซึ่งความสัมพันธ์พิเศษกับมิตรประเทศเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ที่จะช่วยต่อยอดให้เกิดการประกอบอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาวิจัย และอื่นๆ อีกมาก ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศต่อไปในอนาคต  

ข้อมูลจาก :    กอ.รมน. 

ภาพจาก  :   กอ.รมน.

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง