รีเซต

'ไลอ้อน แอร์' เปิดทางเลือกให้พนักงานเออร์ลี่ รีไทร์ หรือพักงาน 6 เดือน

'ไลอ้อน แอร์' เปิดทางเลือกให้พนักงานเออร์ลี่ รีไทร์ หรือพักงาน 6 เดือน
มติชน
19 เมษายน 2563 ( 15:18 )
176
'ไลอ้อน แอร์' เปิดทางเลือกให้พนักงานเออร์ลี่ รีไทร์ หรือพักงาน 6 เดือน

‘ไลอ้อน แอร์’ เปิดทางเลือกให้พนักงานเออร์ลี่ รีไทร์ หรือพักงาน 6 เดือน

จากการที่บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีหนังสือแจ้งพนักงานในการเลิกจ้าง เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา (อ่านข่าวที่นี่)

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 เมษายน ทางบริษัทได้ดำเนินโครงการ 2 โครงการ คือ 1.โครงการสมัครใจลาออก หรือ เออร์ลี่ย์ รีไทร์ และ 2.โครงการสมัครใจหยุดงาน 6 เดือนโดยไม่รับเงินเดือน โดยให้พนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการยื่นความประสงค์ภายในวันที่ 20 เมษายน

สำหรับโครงการเออร์ลี่ย์ รีไทร์นั้น จะมีการจ่ายค่าตอบตามอายุปีที่ทำงาน ดังนี้ 1.พนักงานที่อายุงานระหว่าง 120 วันแต่ทำงานไม่ถึง 1 ปี จะจ่ายชดเชยเป็นเงินเดือนจำนวน 1 เดือน 2.อายุงานระหว่าง 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี จ่ายชดเชยเป็นเงินเดือนจำนวน 3 เดือน และ 3.อายุงานระหว่าง 3-6 ปี จ่ายชดเชยเป็นเงินเดือนจำนวน 6 เดือน

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการลาออกภาคสมัครใจจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ขณะที่มาตรการสมัครใจหยุดงาน 6 เดือนโดยไม่รับเงินเดือนนั้น เบื้องต้นบริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้พนักงานรายละ 5,000บาท/เดือน โดยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 1 พฤาภาคม – ตุลาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง