รีเซต

จีนปรับปรุงประกันสุขภาพ ลดภาระการเงินผู้ป่วยโควิด-19

จีนปรับปรุงประกันสุขภาพ ลดภาระการเงินผู้ป่วยโควิด-19
Xinhua
7 มกราคม 2566 ( 15:46 )
36
จีนปรับปรุงประกันสุขภาพ ลดภาระการเงินผู้ป่วยโควิด-19

7 ม.ค. (ซินหัว) -- สำนักบริหารความมั่นคงด้านการดูแลสุขภาพแห่งชาติ และอีกสามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน ออกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของนโยบายประกันสุขภาพ เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งหมดจะได้รับเงินอุดหนุนจากภาคการคลังของรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน การประกันโรคร้ายแรง หรือกองทุนช่วยเหลือทางการแพทย์ หากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2023

ด้านผู้ป่วยภายใต้ความคุ้มครองของการประกันสุขภาพสามารถเบิกสินไหมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการเป็นผู้ป่วยนอกและการรักษาอาการติดเชื้อไวรัสฯ กรณีฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลที่กำหนด เมื่อนับถึงวันที่ 31 มี.ค. นี้

ส่วนค่าธรรมเนียมลักษณะเดียวกัน ณ สถานพยาบาลอื่นๆ จะถูกเบิกจ่ายอย่างสอดคล้องกับนโยบายการเบิกสินไหมสำหรับโรคติดเชื้อระดับบี (Class B) อื่นๆ รวมถึงการเบิกสินไหมของการประกันสุขภาพจากการบริการทางการแพทย์ออนไลน์ที่ได้รับการรับรองด้วย

ขณะเดียวกันหนังสือเวียนเสนอการขยับขยายรายการยารักษาภายใต้ความคุ้มครองของการประกันสุขภาพให้ครอบคลุมยารักษาโรคโควิด-19 ตัวอื่นๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในระเบียบการวินิจฉัยและรักษาโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 มี.ค. ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง