จีนเริ่ม 'ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่' ตามฤดูกาล

จีนเริ่ม 'ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่' ตามฤดูกาล
Xinhua Thai
19 ตุลาคม 2564 ( 10:48 )
13
จีนเริ่ม 'ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่' ตามฤดูกาล

ปักกิ่ง, 18 ต.ค. (ซินหัว) -- เอกสารที่เผยแพร่โดยคณะทำงานเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานเพื่อการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19) แห่งคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่าจีนเริ่มต้นแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปีของประเทศแล้ว

 

เอกสารระบุว่า บุคลากรทางการแพทย์ ผู้เข้าร่วมงานสำคัญ ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราและสถานสงเคราะห์ รวมถึงผู้ที่อยู่ในศูนย์ดูแลเด็ก สถานอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะเป็นคนกลุ่มแรกในแผนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งนี้ ขณะเดียวกันผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ขวบ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ก็จัดเป็นผู้รับวัคซีนกลุ่มสำคัญด้วยเช่นกัน

 

เอกสารมอบหมายให้หน่วยงานท้องถิ่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชากรกลุ่มสำคัญโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย และต้องเว้นระยะห่างของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 14 วัน

 

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพราะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้อย่างมาก

 

อนึ่ง หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2020 จีนตรวจพบการระบาดเพิ่มขึ้นของโรคไข้หวัดใหญ่ในภูมิภาคทางตอนใต้และตอนเหนือบางแห่ง รวมถึงพบว่าโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศ ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเผชิญการแพร่ระบาดของทั้งโรคโควิด-19 และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิที่จะกำลังจะมาถึงนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง